14 декември 2016 г.

БХБ благодари на Сдружението за модерна търговия за подкрепата


Българската хранителна банка (БХБ) поднесе благодарствена грамота на Сдружението за модерна търговия "за проявената съпричастност и подкрепа на каузата за намаляване разхищаването на годна храна и осигуряване на хранително подпомагане на нуждаещи се хора". Грамотата беше връчена от изпълнителния директор на БХБ Цанка Миланова на изпълнителния директор на СМТ Йордан Матеев.

БХБ е неправителствена организация с идеална цел, която спасява годна за употреба храна от изхвърляне. Организацията събира дарения на храни с изтичащ срок на годност от производители и търговци и ги предоставя на хора в нужда.