9 октомври 2015 г.

Стартира пилотният австрийски проект „Дуално обучение в България“


Ученици от НФСГ
На 30 септември беше даден официално стартът на пилотния проект на Търговска камара на Австрия „Дуално обучение в България”. В рамките на проекта 26 ученици от Националната финансово-стопанска гимназия (НФСГ) в гр. София ще се обучават по дуалната система по професия „Икономист“, специалност „Търговия“. Проектът се подкрепя от членовете на Сдружението за модерна търговия "Билла България”, "дм България", "Кауфланд България”, "Лидл България” и "Метро Кеш & Кери България”.

Курсът на обучение е 5-годишен, като приемът е след завършен 7-и клас. През първите три години учениците ще получат задълбочена теоретична подготовка.Те ще изучават както общообразователни предмети според Държавните образователни изисквания, така и специализирани дисциплини, необходими за придобиването на квалификация по професия „Икономист”, специалност „Търговия”.

Сред специализираните предмети са: „Обща икономическа теория”, „Търговско право”, „Предприемачество”, „Икономика на предприятието”, „Счетоводство на търговското предприятие”, „Финансов икономически анализ и контрол”, „Икономика и организация на търговското предприятие”, „Стокознание” и др. Специфичната професионална подготовка включва и изучаване на чужд език по професията, което ще помогне на учениците за реализацията им в многонационална бизнес среда.

Реалното практическо обучение ще бъде в 11-и и 12-и клас. Тогава учениците от пилотната паралелка на НФСГ ще имат 2 дни в 11-ти клас и 3 дни в 12-ти клас седмично практика в магазините на компаниите-партньори по проекта. Така те ще се запознаят със сложни и иновативни бизнес модели, доказани в цял свят и ще придобият ценен опит за това как работи една компания в сферата на търговията на дребно с бързооборотни стоки.

Системата на дуалното обучение носи редица предимства както за обучаващите се, така и за компаниите-партньори. Учениците ще получат безценен теоретичен и практически опит, осигуряващ им по-големи шансове за реализация на пазара на труда. Освен това, те ще получават и възнаграждение по трудов договор по време на обучението си в 11-и и 12-и клас, а с това ще трупат и трудов стаж. Предвиденото по закон възнаграждение е 90% от минималната работна заплата според извършената работа.

Предимствата за работодателя са, че няма да губи средства и време за подбор на персонала, както и за обучаване на нови служители. Посредством дуалното обучение фирмата ще може да подбере най-добрите и най-мотивираните ученици за свои служители, които да бъдат лоялни към нея, да допринесат с иновативни идеи за това, тя да стане по-конкурентоспособна при така динамичното развитие на икономиката в днешно време.

При завършване на гимназиалното обучение и при успешно представяне на изпитите, учениците ще получават диплома за завършено средно образование и свидетелство за придобита професионална квалификация – трета степен.

Филип Шрамел, търговски аташе на Австрия в България и София Дамянова, мениджър проект „Дуално обучение“ в търговския отдел на австрийското посолство.
Във връзка със старта на проекта Филип Шрамел, търговски аташе на Австрия в България заяви: „Изключително радостни сме да приветстваме първите ученици, които ще се обучават по проекта „Дуално обучение в България”. Уверени сме, че с неговата успешна реализация и бъдещо разширяване ще допринесем за по-качествено образование, по-висока конкурентоспособност на фирмите, по-високи заплати за служителите и по-развити региони. Благодарни сме и на компаниите, които ни подкрепиха. За България е добре, че бизнесът инвестира в образование, движен от желанието да допринесе за развитието на икономиката в дългосрочен план”.

От своя страна изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Йордан Матеев заяви: „За членовете на нашето сдружение подобряването на бизнес средата в България е основен приоритет, а това няма как да стане без висококвалифицирани кадри, които познават работата на големите международни компании и могат да прилагат на практика доказани в цял свят бизнес модели. За нас прилагането на опита в сферата на образованието на страна с развита икономика, каквато е Австрия, е важна крачка напред в повишаването на конкурентоспособността на българския бизнес.”