21 май 2015 г.

Германо-Българската индустриално-търговска камара: Промените в ЗЗК са вредни за бизнес средата, конкуренцията и потребителите


„Законопроектът продължава да съдържа влошаващи за бизнес средата, конкуренцията и потребителите разпоредби.” Това се казва в становище на Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) относно предлаганите от група депутати промени в Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК). Според камарата основните проблеми, които биха могли да възникнат при евентуалното приемане на промените в ЗЗК са свързани с въвеждането на понятието „значителна пазарна сила”, изискването Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) да одобрява типови договори и общи условия между търговците и техните доставчици и с предвидените в законопроекта санкции.

Позицията е изпратена до президента Росен Плевнелиев, председателя на Народното събрание Цецка Цачева и премиера Бойко Борисов. Документът е подготвен в продължение на становищата на ГБИТК във връзка с промените в ЗЗК, изразени през 2012 г. и 2014 г.

Според камарата, делегирането на КЗК на правомощия за разработване на критерии за разграничаване на „значителна пазарна сила” от „господстващо положение” означава, че комисията сама ще създава правила и ще отговаря за прилагането им, което е в нарушение на конституционния принцип за разделение на властите. Последствията биха били неограничени права за администрацията и опасност от намеса в пазарните отношения без какъвто и да били контрол, включително и съдебен.

Друг потенциален проблем е одобрението от КЗК и публикуването на общи условия и типови договори между търговците и техните доставчици. Позицията на ГБИТК е, че това е дискриминационна мярка и намеса в свободата на договаряне, тъй като се отнася единствено за компании с оборот над 50 милиона лева за предходната година. Освен това, членовете на камарата подчертават, че липсва каквато и да било обосновка за определяне на прага от 50 милиона.

Притеснение будят и предвидените санкции от 10% от годишния оборот за злоупотреба със „значителна пазарна сила”. Според ГБИТК те са икономически необосновани и застрашават присъствието и оставането в България на български и чуждестранни инвеститори. За сравнение в други страни от ЕС с подобна глоба не се санкционират дори нарушения на нелоялната конкуренция, а акцентът е поставен върху обезщетяването на засегнатия конкурент.

В заключение камарата припомня, че Европейският парламент, Европейската комисия, Съветът на ЕС и германското правителство подкрепят инициативата за саморегулация по веригата на доставки в ЕС (Supply Chain Initiative) като решение срещу нелоялните практики. В този смисъл ГБИТК призовава промените в ЗЗК да бъдат внимателно обмислени с оглед на потенциалните ефекти от тяхното приемане в юридически, икономически и практически план.