20 май 2015 г.

БТПП срещу промените в ЗЗК

Публикуваме съобщението на БТПП по повод приетите от парламента на първо четене промени в Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК).

БТПП възрази по текстове от законопроекта за търговските вериги 
В становище до председателите на парламентарните комисии по Икономическа политика и туризъм и Земеделие и храни БТПП изрази възражения по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията (станал известен като „законопроект за търговските вериги”).

В становището си БТПП заявява, че със законопроекта се нарушават три основни конституционни принципа:
•   принципът на разделение на властите (чл. 8 от Конституцията);
•   принципът на свобода на договарянето, който всъщност е израз на конституционния принцип на свободната стопанска инициатива (чл. 19, ал. 1 от Конституцията);
•   принципът на равнопоставеност на стопанските субекти (чл. 19, ал. 2 от Конституцията).

С позицията на БТПП можете да се запознаете ТУК