18 март 2015 г.

СМТ и КРИБ се споразумяха да работят за прилагане на добри търговски практики

Йордан Матеев и Евгений Иванов
София, 18 март 2015 г. Сдружението за модерна търговия (СМТ) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) подписаха „Споразумениеза стимулиране на добрите и възпрепятстване на нелоялните търговски практики поверигата от доставки на хранителни продукти”. Документът е част от усилията на двете бизнес организации за недопускане на нелоялни търговски практики по цялата верига на доставки – от производството на хранителни стоки до предлагането им на крайния потребител.

СМТ представлява 11 от най-големите търговски вериги у нас. От тях девет са в сектора на търговията с бързооборотни стоки с пазарен дял в България около 35%. КРИБ е най-голямата национално представителна работодателска организация в страната. Сред нейните членове са водещи компании от цялата верига на доставки на хранителни продукти като производители на млечни и месни продукти, на хлебни изделия, на бира, безалкохолни и алкохолни напитки, на консерви и много други.

Споразумението е изготвено на основата на експертните анализи на авторитетни международни организации и опита при изработването на ефективни решения срещу нелоялните търговски практики, натрупан от инициативата за саморегулации в ЕС (Supply Chain Initiative). То е съобразено с препоръките на Европейската комисия и отчита важната роля на малките и средни предприятия по веригата на доставки на хранителни продукти.

Документът беше подписан от изпълнителните директори на СМТ и КРИБ Йордан Матеев и Евгений Иванов. Двете организации се ангажираха да:
  • Стимулират прилагането от своите членове на принципите за лоялни практики, около които се обединиха заинтересуваните бизнес организации в ЕС в рамките на организирания от Европейската комисия Форум на високо равнище за подобряване на функционирането на веригата от доставки на храни и
  • Подпомагат диалога сред участниците по веригата от доставки с цел справедливо разрешаване на споровете в случай на оплаквания за прилагане на нелоялни практики.
Във връзка с подписването на споразумението изпълнителният директор на СМТ Йордан Матеев заяви: „Ние вярваме, че свръхрегулациите са вредни за бизнеса и държавата не трябва да се намесва в отношенията между пазарните субекти по веригата на доставки на хранителни стоки. Именно затова ще се стремим да решаваме предизвикателствата в отношенията помежду ни не като се противопоставяме, а като си партнираме на основата на принципите за добри практики, около които се обединяваме. Желанието ни е да се справим с нелоялните търговски практики с консенсус и по ефективен начин чрез саморегулация. Така, както това се случва на развитите европейски пазари, които отдавна са поели по този път”.

От своя страна изпълнителният директор на КРИБ Евгений Иванов заяви: „Само качественото българско производство може да бъде конкурентоспособно и по тази причина КРИБ ще насърчава тези български производители, които произвеждат качествени, иновативни стоки и услуги, които осигуряват растеж на икономиката като цяло. Очакваме в резултат на добрите отношения между Конфедерацията и Сдружението, както и на базата на това споразумение, СМТ да осигури пазари на тази качествена и иновативна продукция, както у нас, така и на световните пазари.“

Подписването на споразумението е следваща стъпка в усилията на членовете на СМТ за въвеждане на саморегулацията в България. На 10 март 2015 г. Сдружението за модерна търговия и Националният браншови съюз на хлебарите и сладкарите подписаха Споразумениеза сътрудничество на браншови сдружения по веригата на доставки на хранителнистоки за подобряване на бизнес средата и стимулиране на лоялните бизнеспрактики”. Освен това се водят разговори и с големи работодателски организация и сдружения на производители като: Националната лозаро-винарска камара, Съюза на пивоварите в България, Асоциацията на месопреработвателите, Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки, асоциациите на млекопреработвателите и други.