26 март 2015 г.

БТПП и СМТ се споразумяха да работят за прилагане на добри търговски практики


София, 26 март 2015 г. Сдружението за модерна търговия /СМТ/ и Българската търговско-промишлена палата /БТПП/ подписаха „Споразумение за стимулиране на добрите и възпрепятстване на нелоялните търговски практики по веригата от доставки на хранителни продукти”. Документът е част от усилията на двете бизнес организации за недопускане на нелоялни търговски практики по цялата верига на доставки – от производството на хранителни стоки до предлагането им на крайния потребител.

СМТ представлява 11 от най-големите търговски вериги у нас. От тях девет са в сектора на търговията с бързооборотни стоки с пазарен дял в България около 35%. БТПП е една от четирите национално представителни работодателски организации в страната. Палатата има над 53 000 членове. Сред тях са някои от най-големите браншови организации на производители и доставчици от цялата верига на доставки на хранителни стоки като асоциациите на месопреработвателите, на млекопроизводителите и млекопреработвателите, на фермерите, на производителите на етерични масла, парфюмерия и козметика, на пчеларите, на преработвателите на плодове и зеленчуци, на пивоварите, на хлебопроизводителите и сладкарите, лозаро-винарската камара и др.

Повече от 20 години БТПП е член на Международната организация GS1, чиято дейност е свързана с разработването и внедряването на глобални стандарти и решения с цел повишаване на ефективността и прозрачността по веригите за търсене и предлагане в различните отрасли по света. Чрез Съвет GS1 България, БТПП информира и консултира българските фирми за стандартите GS1 и тяхното приложение.

Сключеното споразумение между Палатата и Сдружението е изготвено на основата на експертните анализи на авторитетни международни организации и опита при изработването на ефективни решения срещу нелоялните търговски практики, натрупан от инициативата за саморегулации в ЕС (Supply Chain Initiative). То е съобразено с препоръките на Европейската комисия и отчита важната роля на малките и средни предприятия по веригата на доставки на хранителни продукти.

Документът беше подписан от изпълнителния директор на СМТ Йордан Матеев и от председателя на БТПП Цветан Симеонов. Двете организации се ангажираха да:
·         Стимулират прилагането от своите членове на принципите за лоялни практики, около които се обединиха заинтересуваните бизнес организации в ЕС в рамките на организирания от Европейската комисия Форум на високо равнище за подобряване на функционирането на веригата от доставки на храни и
·         Подпомагат диалога сред участниците по веригата от доставки с цел справедливо разрешаване на споровете в случай на оплаквания за прилагане на нелоялни практики.

След подписването изпълнителният директор на СМТ Йордан Матеев заяви: „Споразумението между нашите две организации е продължение на последователната политика на СМТ за въвеждане на саморегулацията по веригата на доставки на хранителни стоки. Ние вярваме, че свръхрегулациите са вредни за бизнеса и държавата не трябва да се намесва в отношенията между пазарните субекти. Желанието ни е да се справим с нелоялните търговски практики с консенсус и по ефективен начин чрез саморегулация. Така, както това се случва на развитите европейски пазари, които отдавна са поели по този път”.

От своя страна председателят на БТПП Цветан Симеонов заяви: „Споразумения за стимулиране на добрите търговски практики по веригата на доставки на хранителни стоки са израз на постиженията на гражданското общество във водещи демокрации“ и добави, че очаква сключеното споразумение да допринесе за засилване на лоялната конкуренция на пазара, което ще е от полза и за производители, и за търговци, и за потребители. Като официален представител на GS1, БТПП разполага с опита от прилагане на стандартите GS1 в цял свят. Истинският път за получаване на на конкурентни предимства на пазара е ползването на стандартите, а не в поставянето на изкуствени и субективни критерии, категоричен е Цветан Симеонов.

Подписването на споразумението е следваща стъпка в усилията на членовете на СМТ за въвеждане на саморегулацията в България. Такива споразумения, стимулиращи добрите търговски практики бяха подписани и с Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и с Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите. Освен това се водят разговори и с други големи работодателски организация и сдружения на производители като Националната лозаро-винарска камара, Съюза на пивоварите в България, Асоциацията на месопреработвателите, Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки, асоциациите на млекопреработвателите, съюза на мелничарите, Асоциацията на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки и други.