9 юни 2014 г.

Всички срещу промените в ЗЗК: Герасим Михайлов, „Випера химикал“

Герасим Михайлов (първият вляво) и други участници в дискусията
На 3 юни в БТА се поведе кръгла маса, организирана от Сдружението за модерна търговия на тема "Кой е работещият модел за борба с нелоялните търговски практики в България?". На нея участваха производители, търговци, юристи, икономисти, потребители, работодателски организации и международни камари. Поради огромната обществена значимост на темата, в поредица от статии ще публикуваме изказванията на участниците в дискусията. Започнахме с Юри Папазов от "Симид". Продължаваме с изказването на Герасим Михайлов от „Випера химикал“:
Подкрепям изцяло колегата преди мен (Юри Папазов от „Симид”). И бих искал да добавя още нещо, което е много важно. При така наречените „ключови клиенти“, или хипермаркети, най-вероятно паричния, стоков и човешки поток, който минава през тях е над 50%, така поне си мисля. За всеки един производител това е пазар, за който той би се борил.

На второ място, бих искал да кажа, че там нещата са изчистени – фактура, падеж, плащане. Човек може много ясно да си разчита както финансовия, така и стоковия поток. Не знам дали е ясно как се взимат пари от едрови търговци и 6 хил. крайни клиента в цяла България, което е много тежко и много трудно. На практика аз съм нямал никога проблеми нито с „Кауфланд“, нито с „Билла“,  нито с „Лидл“ що касае темата плащане.

От друга страна, преди три години започнахме да произвеждаме марките на „Лидл“ за България. Започнахме с два продукта, в момента вече сме с над 20 продукта, които произвеждаме за тях. Отделно, достъпът, който дават за износ - мога да кажа, че нашата малка компания от 1 юни започна да произвежда продукти за „Лидл“ –Румъния. Това нещо няма как да се случи без тяхната помощ и подкрепа.  
И още нещо, малките компании нямаме достатъчно финансов потенциал, който да отделим за разработване на нови продукти. Пускането на един продукт за тях минава през тежка и стриктна процедура, при която малките компании се учат от нея. И научават страшно много - как се прави изследване на пазара, как трябва да изглежда продукта, с какви качествени показатели трябва да бъде, с какъв срок на годност трябва да бъде. Това са пари, които аз би трябвало да отделя и да ги платя. А в случая не ги заплащам. 
 Снимка: Станислав Савов, „One Liter Productions”