17 юни 2014 г.

Влиятелни икономисти и организации с апел към народните представители да не приемат промените в ЗЗК

Вече няколко месеца продължава дебатът във връзка с приемането на промените в Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК). Въпреки огромното несъгласие от страна на големите български бизнес организации, редица уважавани макроикономисти, юристи, български производители, Сдружението за модерна търговия и въпреки предупрежденията за вредите от приемането на подобен законодателен акт от страна на Световната банка, EuroCommerce, както и редица международни търговски камари и представителства у нас (Германия, Франция, Австрия), законопроектът получи своето одобрение от икономическата комисия и предстои да бъде гласуван окончателно от парламента.

В тази връзка влиятелни личности и организации изпратиха отворено писмо да народните представители с апел да не приемат промените в ЗЗК. Ето неговото съдържание:


ОТВОРЕНО ПИСМО

ДО
НАРОДНИТЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛИ
В 42-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ  НА РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,


Предложените от Румен Гечев и група народни представители промени в Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) са дискриминационни, влошаващи бизнес средата в България и ограничаващи конкуренцията. Те ще навредят на производителите, търговците и потребителите в България.

Към предложените регулации, в противоречие със закона, липсва оценка на въздействието върху засегнатите от промените, което крие огромни рискове.

Промените представляват грубо навлизане на държавата в ценообразуването и договорните отношения между частни икономически субекти. Те ще затруднят търговския оборот и ще стимулират корупцията и сивия сектор в икономиката.

Тези свръхрегулации забраняват успешно работещи в цял свят бизнес модели в модерната търговия, в нарушение на европейското законодателство и по-специално свободата на установяване.

Икономическата теория и практиката в други страни показват, че такива държавни интервенции предизвикват покачване на цените на хранителните стоки, което ще засегне потребителите, особено в най-уязвимите групи - пенсионери, безработни, социално слаби.    

Промените целят да подкрепят българските производители, но всъщност ще им навредят, тъй като насърчават търговците да увеличат вноса и да ограничат сделките си с малки и средни български производители.

Едновременно с това, предложените регулации не дават решение на нелоялните търговски практики, дефинирани в Зелената книга на Европейската комисия. А проблемът с нелоялните търговски практики има своето решение, посочено и от Световната банка след задълбочен анализ на практиките в страните от ЕС - саморегулация плюс промени в търговското законодателство.

Ние апелираме към Вас да не приемате предложените промени в ЗЗК и всякакви други прибързани регулации преди да се постигне консенсусно решение между всички заинтересувани страни, което не вреди на пазара и почтените икономически субекти на него.

С очакване на разумно и отговорно решение:

Активни потребители
Българска стопанска камара (БСК)
Българска търговско-промишлена палата (БТПП)
Владимир Каролев
Георги Ангелов
Георги Ганев
Институт за пазарна икономика (ИПИ)
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ)
Красен Станчев
Любомир Дацов
Сдружение за модерна търговия