9 юни 2014 г.

Всички срещу промените в ЗЗК: Димитър Димитров, „Захарни заводи“

Димитър Димитров
На 3 юни в БТА се поведе кръгла маса, организирана от Сдружението за модерна търговия на тема "Кой е работещият модел за борба с нелоялните търговски практики в България?". На нея участваха производители, търговци, юристи, икономисти, потребители, работодателски организации и международни камари. Поради огромната обществена значимост на темата, в поредица от статии ще публикуваме изказванията на участниците в дискусията. Вече публикувахме изказванията на Юри Папазов от "Симид", Герасим Михайлов от „Випера химикал“ и Димитър Христов от „Йотови“. Сега представяме изказването на Димитър Димитров от „Захарни заводи“:
Аз съм съгласен с всичко, което колегите казаха. Действително работата с веригите ни научи на много неща през годините,  даде ни възможност и достъп до нови пазари, подобри събираемостта на парите ни. Веригите ни научиха как да бъдем по-ефективни. Всичко това е така. Започнахме да произвеждаме техни марки, което увеличи пазарите ни. 
В същото време проблем все пак има. Не бива да си крием главата в пясъка и да казваме, че проблеми няма. Основният проблем с ежегодното подобряване на условията трябва да бъде отчетен и наистина във времето трябва да се търси решение на този проблем. Защото ние не сме оптимисти, че с мерките, които са предложени в момента, той ще бъде решен. Най-малкото, защото самите вносители отчитат факта, че има неясноти и трябва да бъдат ревизирани много от предложенията. 
Но в крайна сметка пред някои от производителите ситуацията е такава, че те в един момент трябва да преминат през един рестарт на отношенията си с част от веригите, за да могат да достигнат нива на рентабилност, които да им позволяват да се развиват. 
Въпреки всичко съм оптимист, че ние ще намерим нашите допирни точки с така наречената модерна търговия. Това е в интерес и на двете страни. На никого не искаме да налагаме нашите решения. Всеки производител и търговец сам за себе си трябва да ги намери. Ние за момента смятаме, че сме „улучили ваксата“, така да го кажем, в отношенията си с веригите. Но така или иначе, и двете страни трябва да мислим за подобряване на търговските условия помежду ни.
Снимка: Станислав Савов, „One Liter Productions”