25 юни 2014 г.

Всички срещу промените в ЗЗК: Михаел Ангерер, търговски съветник в Австрийското посолство в София


На 3 юни в БТА се поведе кръгла маса, организирана от Сдружението за модерна търговия на тема "Кой е работещият модел за борба с нелоялните търговски практики в България?". На нея участваха производители, търговци, юристи, икономисти, потребители, работодателски организации и международни камари. Поради огромната обществена значимост на темата, в поредица от статии публикуваме изказванията на участниците в дискусията. Следва изказването на Михаел Ангерер, търговски съветник, Австрийско посолство в София:
Аз като последен ще бъда съвсем кратък. С голям интерес чух всички становища по една тема, която смятам за много важна и притестителна, защото като инвеститори сме добре пласирани в България. И това е една тема, която, както г-н Василев каза, ще се чуе в чужбина с отрицателен знак какво се случва тук - всичко свързано с държавни рестрикции, държавни директиви, държавни регулатори. Напоследък чувстваме това силно в сектор енергетика, явно навлиза и в други сектори. Австрийските инвеститори са тук, за да развиват техния бизнес в една рамка на пазарна икономика, на предвидимост, предсказуемост, коректни правни аспекти, с коректни съдии, с коректна държавна администрация. Но държавата започва да навлиза в сектори, което като резултат може да доведе до обратния ефект - да увеличи корупцията, нещо което не може да бъде положително за България.  
Държавата има много работа. Само в новините от вчера, две ми направиха специално впечатление. Едната беще за кравите, които не се ваксинират и до потребителя стига месо, което не е наред. И това е голяма опасност. Тук държавата има много важна функция да пази. Втората е за бензиностанциите, в които се продават некачествени продукти, което води до големи щети. Това са само два примера, при които държавата трябва да упражни своите функции.  
Защото някои производители може да имат голям интерес от държавна намеса? Това вероятно са такива производители, които не ползват другите възможности, например това, което дава ЕС като подкрепа за България - за инвестиции, за модернизация на заводи за увеличаване на тяхната ефективност. Смятам, че такива фирми ще бъдат много добре подготвени в отношенията си с търговците. 
Не бива да се прибързва с директивни мерки, а да се обърне внимание на коректното спазване на договорите между бизнеса. Трябва  да се увеличава способността на българския съд бързо да решава тези въпроси, които не могат да се решат по приятелски начин. Едно от най-големите притеснения на ЕС за България е, че съдебната система не се е развила до необходимите за Европа стандарти. С добре работеща съдебна система цялата икономика в България ще работи много по-ефективно и ще привлича повече нови инвеститори. Това е и нашата, и моята цел, като търговски представител на Австрийското посолство в България - да има положителни новини от България навън, които да привличат нови инвеститори в България. 
Снимка: Станислав Савов, „One Liter Productions”