24 юни 2014 г.

Всички срещу промените в ЗЗК: Митко Василев, изпълнителен директор на Германо-българската индустриално-търговска камара


На 3 юни в БТА се поведе кръгла маса, организирана от Сдружението за модерна търговия на тема "Кой е работещият модел за борба с нелоялните търговски практики в България?". На нея участваха производители, търговци, юристи, икономисти, потребители, работодателски организации и международни камари. Поради огромната обществена значимост на темата, в поредица от статии публикуваме изказванията на участниците в дискусията. Продължаваме с изказването на Митко Василев, изпълнителен директор на Германо-българската индустриално-търговска камара:
Мога да изкажа съжаление, че ответната страна не присъства, за да има действително дискусия и сблъсък на мнения.

Съвсем наскоро, миналия месец, ние направихме и обявихме резултатите от нашата анкета за бизнес средата в България, която правим от 2005 г. Тази година бяхме доста критични към това, което става в  България. И едва ли приемането на един подобен законопроект ще допринесе за подобряване на  бизнес средата.  
Към нашата камара съществува една комисия по право, специализирана комисия, която се занима с въпроса и то не за първи път. Към края на 2012 г. ние изразихме нашето мнение, когато се готвеше подобен законопроект. Ние бяхме доста критични. Подкрепихме тогава становище, което бяхме изпратили до парламента и до министър Делян Добрев. Сега актуализирахме нещата и отправихме нашето мнение до г-н Михаил Миков, председател на Народното събрание, до г-н Пламен Орешарски, министър председател на Република България, с копие да г-жа Бобева, Драгомир Стойнев и Алиосман Имамов. Съвсем накратко, нашето заключение е, че българският законодател не трябва прибързано да приема промени в конкурентното право, а следва да изчака предложенията на Комисията на ЕС. И второ, че преди да приемаме такива регулаторни мерки, следва да е налична оценка на въздействието върху цялата българска икономика, като конкретно се съобрази ситуацията на конкуренцията вБългария. Това беше становището, което изпратихме беше подкрепено от Австрийското търговско представителство в София и от Френско-българската търговска камара.  
Чухме доста мнения какво ще последва за България оттук нататък, ако тези промени бъдат приети, какво може да се случи, какви ще са отраженията върху българския пазар. Със сигурност това ще се чуе от чуждестранни инвеститори, защото да не се заблуждаваме, че централите на тези търговски вериги се намират извън границите на България. Какво ще се чуе за България? Ще се чуят думи като непредвидимост, рискова среда, нечуваемост, държавна намеса, негативно отношение към чуждестранните инвеститори. Това едва ли би се отразило положително върху техните нагласи да идват и да инвестират в България.
Снимка: Станислав Савов, „One Liter Productions”