21 юни 2014 г.

Всички срещу промените в ЗЗК: Красен Станчев


На 3 юни в БТА се поведе кръгла маса, организирана от Сдружението за модерна търговия на тема "Кой е работещият модел за борба с нелоялните търговски практики в България?". На нея участваха производители, търговци, юристи, икономисти, потребители, работодателски организации и международни камари. Поради огромната обществена значимост на темата, в поредица от статии публикуваме изказванията на участниците в дискусията. Ето изказването на икономистът Красен Станчев:
От 20-ина години си изкарвам прехраната с икономически анализ на законодателни актове. И познавайки дебата по тази идея за промяна на ЗЗК мисля, че всички, които са се изказвали по този въпрос са стигнали до края на мисленето. Просто няма повече доводи. Могат да се правят някакви много сложни сметки, които няма да бъдат по никаккъв начин достойни за опровержение, защото са много сложни и едва ли ще дадат нещо рационално. Единственото нещо, което до момента не е направено е да се види в отделните отрасли при такава законодателна формула - приложение на определени административни процедури спрямо цялата икономика. Ефектът в отделните отрасли, разбира се, е известен - по какъв начин ще се задръсти КЗК и т.н. Това е единственото нещо, което не е направено за последните четири години, т.е. един такъв много широк анализ. 
Изкарвайки си прехраната с икономически анализи на законодателство, аз съм авторът на главата в Закона за нормативните актове, която изисква оценка на въздействието на тези актове. Поради тази причина държавната администрация, която трябва да прави тези анализи, е обучена частично от мен, частично от Скот Джейкъбс, който е авторът на методиката от името на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Тоест българската администрация може да прави анализи. 
Това обаче, което ние имаме като история по дебата по този закон е  горе-долу следното и няма нищо общо с каквито и да било анализи. Първо се пуска слух, че има проблем, примерно с веригите. След това се намират будни граждани, които започват да пишат до КЗК. След това се намират журналисти, които да амплифицират по някакъв начин невъзникналия проблем, за който е пуснат слух, че го има. След това се намират също толкова будни народни преставители или правници от Министерството на икономиката, които да напишат един глупав закон за регулиране. След това будните народни представители казват - проблемът е належащ, проблемът предизвиква обществено недоволство, ние трябва да направим нещо, ние ще направим това и няма да го анализираме. 
Това, че не се анализира е очевидно. Имаше един анализ на първия законопроект от 96 страници - толкова съмнителен, че тогава, когато хората, които се занимаваме с това и правниците, които обслужват интересите на членовете на Сдружението за модерна търговия започнаха да го коментират, правителството се засрами от този анализ и го свали от страниците си. 
Следващото нещо, което се случи е, че тогава имаше едно добро по всички стандарти извършено проучване на влиянието на факта, че се появяват такива търговци в България върху икономиката на България, доставчиците и т.н.  Това е едно изследване от март 2012 г. То е още достъпно и няма друго такова. Това изследване показва, че общо за икономиката, включително за дребния бизнес, клиентите и потребителите, обстоятелството, че тези вериги оперират в България е по-скоро положителен факт. 
След това имаше различни опити да се провери дали наистина има проблем - статистически, и по тази информация, която може да се намери, включително от отчетите на търговците, независимо   дали са големи, малки или средни, дали са в групата на най-големите 10 или са в групата на най-големите 40. Никъде не излиза абсолютно никакъв проблем. Какво тогава трябва да се прави?   Да проповядваме пред църковния хор, това, което правим и в момента. 
Снимка: Станислав Савов, „One Liter Productions”