9 юни 2014 г.

Всички срещу промените в ЗЗК: Димитър Христов, „Йотови“

Димитър Христов (в средата) по време на дискусията
На 3 юни в БТА се поведе кръгла маса, организирана от Сдружението за модерна търговия на тема "Кой е работещият модел за борба с нелоялните търговски практики в България?". На нея участваха производители, търговци, юристи, икономисти, потребители, работодателски организации и международни камари. Поради огромната обществена значимост на темата, в поредица от статии ще публикуваме изказванията на участниците в дискусията. Започнахме с Юри Папазов от "Симид" и Герасим Михайлов от „Випера химикал“. Продължаваме с Димитър Христов от „Йотови“:
Аз искам да призова държавата да не се меси в нашите взаимоотношения. Да ни остави да работим и да се договаряме с веригите и да нямаме ограничения, да можем да работим спокойно. Това е. Те колегите казаха другите неща (тук и тук).