20 юни 2014 г.

Всички срещу промените в ЗЗК: Огнян Донев, председател на УС на КРИБ


На 3 юни в БТА се поведе кръгла маса, организирана от Сдружението за модерна търговия на тема "Кой е работещият модел за борба с нелоялните търговски практики в България?". На нея участваха производители, търговци, юристи, икономисти, потребители, работодателски организации и международни камари. Поради огромната обществена значимост на темата, в поредица от статии публикуваме изказванията на участниците в дискусията. Вече публикувахме изказванията на производителите, представител на потребителите и на две от работодателските организации. Продължаваме с изказването на Огнян Донев, председател на УС на КРИБ:
Не е приятно да си последен, защото всичко важно като че ли се каза. Затова ще бъда съвсем кратък, като кажа, че обикновено всяко едно управление е популистко. В този опит за изменение на закона реално не виждам никакъв популизъм, защото има настройване на всички срещу управляващите и вносителите на този законопроект. Но имаше и други вносители в миналия парламент. Наистина, като че ли се работи за една тясна група от производители. Това е личното ми впечатление,  с което оставам.  
В УС на КРИБ сме 27 големи български компании. Като обсъждаме въпроса вече четвърта година, виждаме, че 25 от тях ставаме клиенти на КЗК, т.е. отваря се не една врата, а една порта всички ние да им бъдем клиенти и да има възможност да бъдем поканени за нещо. 
Аз лично за себе си образно съм си описал този закон като опит да се върнем обратно към кирките и лопатите и да зарежем всякаква модерна строителна техника, защото тя ни дава технологично преимущество спрямо тези, които копаят на ръка. 
Като производител, не съм съгласен, че сериозното отношение към нашата дейност,  осъществяването на огромни инвестиции и покриването на изискванията с присъединяването на страната към ЕС не трябва да ни даде конкурентно преимущество спрямо всички онези производители, които не са си мръднали пръста и респективно са още в сивия сектор.
В качеството си на търговец, не съм съгласен. И точно в моя отрасъл съжалявам, че няма търговски вериги, които да въведат някакъв ред и да извадят на светло съществуващи потоци, които до този момент нямат своя принос в пълненето на държавния бюджет.
И накрая, като доктор по икономика, не съм съгласен да се изкривява конкурентната среда. Винаги - и конкуренцията именно в това се състои - ще има стопански субекти, които ще се отнасят сериозно, ще повишават качеството на своята продукция и ще използват възможността да вземат положителното от веригите като излизането на нови пазари, което по една или друга причина не са могли да осъществят сами. А отново ще помагаме на изоставащите, на двойкаджиите. И в училище съществува, в българската образователна система, едно такова правило - дайте да не взимаме нов материал, да не вървим напред или да не дадем допълнителна литература на отличниците, а да се върнем и всички отличници да помагат на изоставащите.
Ние се притесняваме. Това не е битка с някакви доставчици. Тук говорим за цялата икономика. Ние сме притеснени, че този закон ще нанесе вреда върху цялата българска икономика. 
Снимка: Станислав Савов, „One Liter Productions”