18 юни 2014 г.

Парламентът прие окончателно промените в Закона за защита на конкуренцията

Парламентът прие на второ четене промените в Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), внесени от Румен Гечев и група депутати. С тях държавата се намесва грубо в отношенията между частни икономически субекти в разрез с принципите на пазарната икономика.

Въвежда се зле дефинираното понятие "злоупотреба с по-силна позиция при договаряне", което позволява твърде свободно тълкуване и така стимулира корупцията. Договорите на големите търговски вериги ще бъдат контролирани от държавата по процедура, която съдава голяма несигурност. При това, търговците няма да разполагат с възможност да обжалват спорните решения на държавата. Въвеждат се редица забрани, ограничаващи свободата на договаряне. Държавата дори ще може да се намесва в ценообразуването на търговските услуги. Забраняват се бизнес модели в модерната търговия, които успешно функционират в развитите страни.

Приетите промени в ЗЗК противоречат на Конституцията на Република България (чл. 19, ал. 1), според която икономиката на страната "се основава на свободната стопанска инициатива". Те противоречат и на европейското законодателство, тъй като нарушават свободата на установяване и на договаряне.

Регулациите са приети без да бъде изготвена изискваната по закон оценка на въздействието, коята да анализира ползите и разходите върху засегнатите страни - не само търговците, но също потребителите и производителите, особено малките и средните. Приети са въпреки критиките на Световната банка, базирани на анализ на практиките в ЕС и въпреки критиките от влиятелни бизнес организации, като БТПП, БСК, КРИБ, Германо-българската търговско-индустриална камара, Френската търговска камара, Австрийското търговско представителство, EuroCommerce.

Не бяха чути и притесненията на потребителските организации, като "Активни потребители", които са загрижени, че регулациите ще вдигнат цените на храните, както вече се случи в други страни след подобни регулации. Нито на най-влиятелните икономисти, които многократно обясняваха, че реалните проблеми на икономиката, като разпределение на субсидиите, цени на енергията за бизнеса, лихви по кредитите, размер на сивия сектор, бюрокрация и корупция, се заменят с изкуствено създадени такива. Дори самите производители ясно заявиха, че не желаят държавата да се намесва в отношенията им с търговците. Защото свръхрегулациите ще стимулират вноса и договарянето с по-големи доставчици и ще убият част от малките и средни български производители.

Най-засегнати от закона вероятно ще бъдат най-бедните българи - пенсионери, безработни и социално слаби - които ще финансират от изтънелите си джобове по-високите печалби на загубили конкурентоспособност едри производители.