13 юни 2014 г.

Твърдения и факти, без коментар


В интервю за предаването "Лице в лице" по bTV, вицепремиерът Даниела Бобева казва следното за проекта за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията:
Това е един от малкото случаи на консенсусно законодателство. 
Благодарение на диалога с двете страни, това са от една страна, търговските вериги и от друга страна, това са представителите на производителите, се постигна един изключително добър консенсус. 
Сега, малко факти, без коментар. Кои организации и личности са против предложените в проекта регулации (и от другата страна ли са производителите):

1. Работодателските бизнес организации КРИБ, БТПП и БСК. В тях членуват предимно български производители и всички браншови организации на производителите. Те имат внесени писмени становища в икономическата комисия срещу проекта. Те изразиха отрицателни становища по законопроекта и на кръглата маса по темата за нелоялните търговски практики.
2. Повечето реални български производители. Ето пет примера - тук, тук, тук, тук и тук.
3. Международните търговски камари, като германската, френската и Австрийското търговско представителство.
3. Влиятелните икономически тинктанкове, макроикономисти и финансисти, като Емил Хърсев, Красен Станчев, Георги Ангелов, Лъчезар Богданов, Георги Ганев, Петър Ганев, Владимир Каролев, Любомир Дацов и много други.
4. Потребителите, представлявани от "Активни потребители"
5. Търговските вериги в Сдружението за модерна търговия
6. Световната банка в свой доклад за нелоялните търговски практики в България
7. Част от политическите партии, например ГЕРБ и Реформаторския блок
8. Икономическият министър Драгомир Стойнев в официално свое становище до икономическата комисия в парламента.

Ето още един цитат от интервюто на вицепремиера Бобева:
Този закон е в съответствие с най-добрите практики. От Световната банка също потвърдиха, че подходът, който ние избрахме в края на краищата е един работещ и уроците от практиките от другите страни показват, че е работещ. 
Фактите. Българското правителство и по-точно г-жа Бобева поръча на Световната банка да направи анализ на практиките в отделните страни на ЕС и да препоръча решение на проблема с нелоялните търговски практики в България. Ето цитати от доклада на банката за предложения от правителството и вносителите законопроект, отново без коментар:
Изборът да се набележат мерки в отговор на нелоялните търговски практики в рамките на конкурентната политика не е очевиден и е обвързан с известни рискове
Въвеждането на "значителна пазарна сила" в отговор на нелоялните търговски практики вероятно ще доведе до голяма несигурност на пазара
Може да политизира работата на КЗК, да дискредитира репутацията й на безпристрастен орган и да я претовари. 
Не са ясни последиците върху благосъстоянието на потребителя.  
Мерките, предвидени във всяка конкурентна политика, може да са градивни, но когато се прилагат неправилно, може да са и вредни
Увеличава се вероятността за подлъгващо положителни резултати
Трудно е да се подкрепят аргументи в полза на решение в рамките на конкурентната политика.  
Концепцията за значителна пазарна сила, приложена чрез рамката на политиките в областта на конкуренцията, поставя някои трудни концептуални и емпирични въпроси. 
Адресирането на нелоялните търговски практики чрез рамката на Закона за защита на конкуренцията оставя неяснота по въпроса кои правни инструменти ще бъдат на разположение на българските власти и в съответствие с директивите на ЕС за защита на конкуренцията.