12 юни 2014 г.

Икономическата комисия в парламента прие на второ четене промените в ЗЗК


Днес, въпреки сериозните възражения от страна на производители, търговци, работодателски организации, макроикономисти, международни бизнес организации, юристи в сферата на конкурентното и търговското право, потребителски организации, Световната банка, дори икономическият министър, икономическата комисия в парламента прие на второ четене проекта за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), придобил популарност като закон срещу търговските вериги. Представяме становището на Сдружението за модерна търговия по приетите промени, изпратено до медиите. 

Одобрените от парламентарната Комисия по икономическата политика и туризъм проектопромени в ЗЗК са вредни и носят редица рискове за българската икономика. Те са антиконституционно грубо навлизане на държавата в ценообразуването и договорните отношения между частни икономически субекти и биха стимулирали корупцията и сивия сектор в икономиката. Предлаганите текстове са опит да се узаконят свръхрегулации, които ограничават конкуренцията, вместо да я защитават. Икономическата теория и практиката в други страни показват, че такива държавни интервенции предизвикват покачване на цените на хранителните стоки, което ще засегне потребителите, особено в най-уязвимите групи - пенсионери, безработни, социално слаби. От друга страна, промените, които целят да подкрепят българските производители, всъщност ще им навредят, тъй като насърчават търговците да увеличат вноса и да ограничат сделките си с малки и средни български производители. Законопроектът е опасен за благосъстоянието на потребителите и без аналог в държавите от ЕС.

В момента цялостният ефект на тази законодателна промяна върху икономика на България е непредвидим, тъй като липсва оценка на въздействието, въпреки обещанията на вносителите такава да бъде изготвена. Тези свръхрегулации на практика забраняват успешно работещи в Западна Европа бизнес модели в модерната търговия, в нарушение на европейското законодателство и по-специално свободата на установяване.

Предложените регулации не дават решение на нелоялните търговски практики. Това са лобистки текстове, които целят по административен път да повишат печалбите определени неконкурентоспособни български производители. Приемането на подобни свръхрегулации за решаване на проблема с нелоялните практики е опит да се убие комар с атомна бомба. Проблемът с нелоялните търговски практики има своето решение, посочено и от Световната банка след задълбочен анализ на практиките в страните от ЕС - саморегулация плюс промени в търговското законодателство.

С приемането на този законопроект се измества фокуса от реалните проблеми на българския производител, които предизвикват напрежение по веригата на доставки и намаляват конкурентоспособността му, като цени на енергията, лихви по кредитите, субсидии, сив сектор и бюрокрация, към несъществуващи или незначителни проблеми, които могат да се решат безболезнено със саморегулации.

СМТ подкрепя препоръката на Световната банка за регулиране на нелоялните търговски практики със средства на търговското право и разрешаване на споровете от търговските съдилища.

Снимка: Станислав Савов, „One Liter Productions”