16 май 2014 г.

Монополистът вика "дръжте монополиста"


Редакционният коментар в последния брой на списание Forbes България е посветен на битката срещу монополите:
Война срещу монополите?
От година и нещо монополите са сред най-дискутираните теми в обществото. Естествено, темата влезе и в дневния ред на политиците. Под мотото “да накажем монополистите” един след друг цели сектори от икономиката попадат под ударите на държавните свръхрегулации. Нищо че те противоречат на друг постоянно изтъкван от държавата приоритет – намаляването на административните тежести.
Най-парадоксално обаче е, че наказаните нито са монополисти, нито имат господстващо положение. И при банките, и при компаниите за бързи кредити, и при търговските вериги има ниска пазарна концентрация и силна конкуренция.
Едва ли е случаен и фактът, че най-пострадали от “войната срещу монополите” са международни компании. Което донякъде обяснява ниското ниво на чуждестранните инвестиции и масовото напускане на страната от чуждестранни инвеститори.
Какво обаче се случва с истинските монополи. Държавният монопол на здравната каса се запазва и дори вече не се говори за демонополизация и реформи в сектора въпреки кризисната ситуация. Господстващото положение на държавата в образованието си остава въпреки драматично падащото качество на образователните услуги. Държавата продължава да е монополист и в друг кризисен сектор – железопътния транспорт. И не на последно място, държавата държи гоподстващо положение в енергетиката, където успя да нанесе поразии, чиито ефекти тепърва ще усетим.
Накратко, така наречената война срещу монополите всъщност е война срещу чуждестранните инвеститори, пазарната икономика и свободното договаряне. Ако българското общество не осъзнае това и не му се противопостави, ще плати висока цена.
Йордан Матеев, главен редактор на Forbes България