11 февруари 2014 г.

Въпроси и... въпроси


Днес се проведе среща на българското правителство с бизнеса. Тя беше организирана от правителството, което по регламент трябваше да отговори на въпросите на близо 700 представители на бизнеса. Сдружението за модерна търговия зададе своите въпроси, на които неочаквано получи предимно въпроси и обвинения, без да има възможност да отговори, тъй като по регламент бизнесът пита. Отговорите на сдружението ще публикувам отделно, а тук представям размяната на въпроси без допълнителни коментари по темата:

Йордан Матеев, изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия: 

„Господин министър-председател, търговските вериги в последните години, последните месеци също, са подложени на много сериозни публични атаки, включително от представители на изпълнителната и законодателната власт. И затова първият ми въпрос към вас е: Каква е оценката на правителството и Вашата лична оценка за ролята на модерната търговия в развитието на българската икономика? 

Вторият ми въпрос всъщност е пакет от въпроси и ще направя кратък увод. Съветът на ЕС  и Европейският парламент в последните два месеца казаха категорично, че искат намаляване на регулациите в сферата на търговията на дребно и по-специално тези, които касаят веригата от доставки на храни и са срещу всякакви досегашни мерки, както и всякакви нови мерки за регулации в тази сфера. Това беше категорично казано, като и двете институции застанаха зад саморегулациите - процес,  който започна във ЕС и вече протича и в България - която касае търговските вериги, взаимоотношенията им с техните доставчици и всички доставчици по веригата. В този контекст бих искал да Ви попитам: Какви са плановетена на правителството по отношение на регулациите на търговските вериги и веригата от доставки на хранителни и нехранителни бързооборотни стоки? И ако предвиждате такива регулации съвсем конкретните ми въпроси са: Кога ги предвиждате? Какво ще включват те? Какъв ще бъде обхвата им? И особено важен е въпросът дали към тях ще видим оценка на въздействието, която показва анализ на всички засегнати страни, потребители, производители,  търговци? И последният ми въпрос в тази връзка: До каква степен тези евентуални регулации са в синхрон с политиката на правителството за намаляване на административната  тежест и регулациите в страната? Благодаря.

Пламен Орешарски, министър-председател:

„Считаме че търговските вериги имаха и имат сериозен принос за модернизация на търговията, за въвеждане на качество, и на стоки, и на самата услуга,а и индиректно имат принос към развитието на българския бизнес. В същото време има тенденции и явления, които ни смущават, като нееднакви търговски практики и нееднакво третиране на местни производители и доставчици и чужди вносители. Трудно мога да си отговоря например защо големи глобални вериги купуват вносни стоки през еднолични български търговци. Силно ми намирисва на отклоняване от  ДДС. Това е масова практика. Ако мисилите, че под намаляване на административните тежести ще търпим практики на заобикаляне на законодателството и неплащане на ДДС, това просто няма да стане, въпреки влиянието, което тези вериги имат в глобален аспект. Ще бъдем безкомпромисни към всяко заобикаляне под каквато и да е форма, дори и тогава, когато търговската верига стои отпред чиста, но отзад по веригата има съмнителни личности, които внасят стоки също от големи компании. Не виждам къде е мястото на едноличния търговец в търговията между две мултинационални компании. Ако вие може да ми обясните, ще си ревизирам цялото негативно отношение по този компонент.” 

Даниела Бобева, заместник министър-председател по икономическото развитие:

„И като говорим за спазване на закони, аз бих искала да попитам, защо големите международни търговски вериги никога не вписват в Агенцията по вписванията техните годишни отчети? Плащат си таксата. Имам и още няколко въпроса. От 28 държави членки само осем нямат законодателства по отношение на нелоялни търговски практики. Защо след като търговските вериги в техните държави, от където идват, са спазвали тези закони и са се подчинявали на тях в продължение на много години, сега по всякакъв начин се противопоставят на каквато и да било регулация? Аз бих искала да цитирам Зелената книга на ЕК. Вие знаете, че от лятото на тази година тя беше на сайта на ЕК. В тази Зелената книга са визирани редица проблеми, които за съжаление са масова практика и в България и ние като правителство сме длъжни да работим в съответствие с намеренията също на ЕК да инициира законодателна инициатива, вероятно директива в тази насока. Имаме вече изготвен законопроект, който в най-скоро време ще поканим търговските вериги да обсъдим заедно. Предполагам, че те няма да бъдат против такава уредба, която е заимствана до голяма степен от практиките на Франция, на Чехия и на други държави. Освен това тя въвежда един абсолютно работещ механизъм за лоялни търговски практики и едва ли някой от тях би се противопоставил. Ние сме готови, обсъждали сме го на експертно ниво. Преди две седмици имахме мисия от Световната банка, в която участваха представители на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Имаме тяхната експертна оценка на нашия законопроект, имаме експерти от страна и на ЕК и няколко държави членки, които също работят по нашия законопроект. Мисля, че няма повод за притеснение от страна на търговските вериги.”