30 януари 2014 г.

Съветът на ЕС: премахнете пречките в търговията на дребно


Съветът на ЕС призова Европейската комисия и страните членки на съюза да премахнат пречките пред търговията на дребно и приветстваха доброволната инициатива на търговци и производители за саморегулация на отношенията по веригата от доставки на основата на договорените принципи за добри практики. Причината за призива е загрижеността от приетите в няколко страни членки национални регулации, ограничаващи конкуренцията, свободното движение на стоки и накърняващи интересите на потребителите под предлог, че защитават местните производители.

В България от няколко години също се правят опити за регулиране на отношенията между производителите и търговските вериги. До момента те са неуспешни, но напоследък държавата отново подготвя проект, който ограничава конкуренцията и застрашава интересите на потребителите. През декември Европейският парламент предупреди страните членки да не предприемат подобни регулации и настоя Европейската комисия да ускори процедурите за наказване на нарушителите.

Ето превод на най-важното за търговията на дребно в документа на Съвета на ЕС:
Съветът на ЕС
ПРИЗОВАВА Европейската комисия заедно със страните членки да продължат усилията за премахване на неоправданите пречки за презграничните операции в търговията на дребно.
ПРИВЕТСТВА създаването на "Група на високо равнище за конкуренцията в търговията на дребно" като форум за развитие на свързаните с търговията на дребно политики и по-специално за постигане на общ пазар в сектора на търговията на дребно, наблюдаване на постигнатия напредък и предоставяне на съвети за нужните допълнителни действия за засилване на сектора на търговия на дребно. 
ПОДКАНВА Европейската комисия да стартира работата на групата колкото е възможно по-скоро и да докладва за напредъка на Съвета на ЕС през пролетта на 2015 г.
ПРИВЕТСТВА старта на доброволната "Инициатива за веригата на доставки" за добри търговски практики и набляга на важността от активно и широко участие на заинтересуваните страни в тази инициатива. 
ПРИЗОВАВА Европейската комисия заедно със заинтересуваните страни да оценят ефектите и приложението на принципите за добри практики, установени в инициативата и да докладва на Съвета на ЕС през 2015 г.