22 октомври 2020 г.

Членовете на Сдружението за модерна търговия призовават за стриктно спазване на мерките срещу разпространението на COVID-19

Във връзка с нарасналия брой заразени с Covid-19 в България, членовете на Сдружението за модерна търговия (СМТ) - BILLA, Deichmann, dm, Kaufland, Lidl, Mr. Bricolage, ProMarket, T MARKET, Аванти, Фантастико и Хиполенд, призовават за стриктно спазване на приетите мерки срещу разпространението на вируса, които търговските вериги отговорно прилагат. Така ще се гарантират здравето и сигурността както на хората, пазаруващи в магазините на големите търговци, така и на техните служители.

Търговските вериги апелират при посещения в магазините клиентите да следват инструкциите за безопасност, поставени на видни места; да използват препаратите за лична дезинфекция, разположени на входовете на обектите; задължително да разполагат с предпазни маски, тъй като в противен случай няма да бъдат допуснати вътре; да се съобразяват с инструкциите на служителите по сигурността и ако се наложи, търпеливо да изчакват на входа, за да не се получава струпване на хора; да спазват определените посоки на движение и дистанция от поне 1,5 метра от останалите клиенти както при пазаруване, така и при изчакване на касите; по възможност да плащат с банкови карти вместо с пари в брой; да не посещават магазини, ако усетят неразположение или грипоподобни симптоми.

Членовете на СМТ са осигурили: дезинфектанти за посетителите; пропускателен режим, с който да се гарантира оптимален брой клиенти в магазините; лични предпазни средства за служителите – маски, ръкавици и шлемове; прегради на касите и в секторите за директно обслужване на клиенти като щандове за месни и млечни продукти, за топли храни и деликатеси. Поне два пъти дневно се извършва цялостна дезинфекция на търговските, касовите и складовите зони, на количките и кошниците за пазаруване. Провеждат се и регулярни инструктажи и проверки на спазването на предписанията на здравните власти, внимателно се следи за служители с грипоподобна симптоматика, а част от компаниите въведоха и PCR тестване и разделяне на хората в централните офиси и логистичните центрове на екипи.

В изпълнение на мерките за безопасност водещите ритейлъри у нас продължават да работят в тясно сътрудничество с министерствата на икономиката и здравеопазването и други ключови представители на държавната администрация. Още преди в България да бъде регистриран първият случай на заразен с Covid-19 беше сформирана работна група, в която се включиха министърът и заместник-министърът на икономиката и мениджмънтът на големите търговски вериги, а на по-късен етап се присъединиха и министърът на здравеопазването и членове на неговия екип. В периода на карантината денонощно беше обменяна релевантна информация, бяха обсъждани потенциални рискове пред доставките на хранителни стоки и своевременно бяха решавани възникнали казуси. Благодарение на това ефективно партньорство и особено на подкрепата от страна на тогавашния заместник-министър и настоящ министър на икономиката г-н Лъчезар Борисов, в България не беше допусната продоволствена криза, а рафтовете на магазините бяха зареждани не само със стоки от първа необходимост, но и с всички останали най- търсени от българите продукти.

В настоящата ситуация на нарастване на броя на заразените, търговските вериги заявяват готовността си да продължат тясното сътрудничество с държавната и местните администрации, базирано на добрите практики, доказали своята ефективност. От полза за българските потребители е всяка мярка за безопасност в търговията на дребно да бъде съгласувана с бранша. Например, фиксирането на максимален брой клиенти, които се допускат в магазините независимо от площта им, следва да бъде съобразено с търговската площ на различните обекти, която варира от 100 кв. м до повече от 5 000 кв. м. При липса на диференциран подход някои от магазините ще бъдат препълнени, а други ще останат полупразни. В този случай добра практика би било броят на клиентите да се определя според площта на магазина, например 1 клиент на 10 кв. метра. С цел ефективно прилагане на мерките, от полза би било въвежданите стандартизирани и централизирани правила, да бъдат прилагани локално без тълкувания, за да се избегне хаос в системата и затрудняване на търговията в цели региони.

Членовете на СМТ подчертават още веднъж своята готовност да запазят духа на сътрудничество и взаимопомощ в диалога с институциите за изпълнението на мерките срещу разпространението на Covid-19 и още веднъж призовават за търпение и дисциплина при посещения в магазините, за да може всеки клиент у нас да пазарува спокойно и при максимална сигурност за своето здраве.

15 октомври 2020 г.

Необходими са действия за осигуряване на доверие в данните за телевизионната аудитория

Позиция на Сдружението за модерна търговия относно системата за измерване на телевизионната аудитория в България

Обективното измерване на телевизионната аудитория е важен ориентир за рекламодателите, възможност да планират и управляват добре своите рекламни бюджети, да насочват кампаниите си и да отчитат ефектите от тях.

Получаването на коректни и безпристрастни данни за зрителските предпочитания е и сред ключовите условия за реална конкуренция между телевизиите, важен гарант за тяхната независимост и съществен фактор за прозрачност на медийната и обществена среда.

В България достоверността на тази информация от години е поставяна под въпрос от различни участници в процеса.

След дълъг период, в който медии, рекламодатели и агенции работиха с два източника на  пийпълметрични данни, от няколко месеца рекламната индустрия разчита на един доставчик. За съжаление, това не сложи край на съмненията в обективността на измерванията, нито на споровете по темата, които през последните месеци се задълбочиха.

Като обединение на големи рекламодатели, чиито усилия са насочени към подобряване на условията за бизнес в България, приемаме достоверността на пийпълметричните данни не като вътрешна за рекламния пазар тема, а като важно изискване за прозрачност на средата.

По тази причина смятаме, че са необходими действия към осигуряване на доверието. Логично е следващата стъпка да бъде мащабна дискусия, основана на най-добрите световни практики и опита, експертизата, отговорността и изискванията на всички участници в този процес – телевизионни оператори, рекламодатели, комуникационни агенции.

Вярваме, че доверието на всички заинтересовани страни следва да бъде осигурено като се гарантира безпристрастност на данните, прозрачна методология, възможност за регулярен контрол и механизми за медиация при спорове.

Сдружението за модерна търговия заявява своята готовност да участва в партньорски разговор по темата, който да намери решение, удовлетворяващо всички заинтересовани страни.

5 септември 2020 г.

Вярваме, че в демократична страна всеки има право свободно и без притеснения да изрази своята гражданска, обществена или политическа позиция.

 

Във връзка с публикуваната днес в медиите информация, че редица контролни органи като Националната агенция за приходите, Икономическа полиция и Главна дирекция „Надзор на пазара“ са започнали масирани проверки в централния офис и магазини на члена на Сдружението за модерна търговия (СМТ) „Хиполенд“ АД бихме искали да заявим:

Търговските вериги, членове на СМТ, са едни от най-проверяваните от контролните органи у нас компании и в този смисъл за нас подобни проверки са част от нормалното бизнес ежедневие. Но в актуалния контекст бихме искали да подчертаем, че ако използването на контролните правомощия на изпълнителната власт е по повод свободно изразяване на публична гражданска позиция, то това би било в разрез с демократичните принципи на една правова общност, каквато е Европейският съюз.

Изразяваме надежда, че започнатите проверки от контролните органи на бизнеса на компанията член на СМТ непосредствено след публично заета гражданска позиция от нейния собственик по отношение на действия на изпълнителната власт, не представляват реакция заради изразеното мнение. В противен случай днешните действия на институциите трудно могат да бъдат разглеждани като рутинна контролна дейност.

Вярваме, че в демократична страна член на Европейския съюз, всеки има право свободно и без притеснения да изрази своята гражданска, обществена или политическа позиция. Убедени сме, че  спазване на принципите на правовата държава, демокрацията и свободата на изразяване на гражданска позиция са основополагащи за развитието на цялото ни общество.

18 юни 2020 г.

Министерството на земеделието, храните и горите не изпълнява поетите ангажименти

Министерството на земеделието, храните и горите ограничава свободната търговия и създава хаос на пазара чрез поредица от решения „на парче“. Само за месец и половина Постановление № 70 на Министерския съвет от 2020 г. беше променено два пъти и отново е налице груба намеса в дейността на търговските вериги. В същото време несъобразените текстове на Закона за управление на агрохранителната верига, както и инструкцията на БАБХ за допълнителни пестицидни проверки на вносните плодове и зеленчуци водят до липсващи стоки по борсите, повишени цени и протести.

Сдружението за модерна търговия изразява недоумението си от приетото от Министерския съвет на 12 юни 2020 г. Постановление № 118, с което се прави ново изменение на Постановление № 70. Поправката предвижда 90% от площта за излагане на някои млечни продукти (кисело мляко, заквасена сметана, пастьоризирано прясно мляко, бели саламурени сирена, цедено мляко, катък, кашкавал, извара и кефир) да бъде за продукти, произведени от български производители от 100% сурово мляко. В момента при някои от изброените млечни продукти предлагането е дори над 90%, при други е под този процент, а количествата се определят единствено на базата на потребителското търсене. Както беше ясно заявено и на съвместния брифинг с министър Танева на 14 април, търговските вериги се обявяват за защита на българската суровина, но са категорично против намесата в продуктовата политика и разпределението на търговските площи и всяка форма на ограничаване на свободата на търговците на дребно да избират своя асортимент, осигурявайки търсените от потребителите стоки.

Поредните ограничителни текстове идват на фона на дългогодишната работа на водещите търговски вериги с българските доставчици и допълнителните значителни усилия, които те полагат в момента в подкрепа на местното производтво в условията на криза. Сред тях са провеждане на търговски акции, изкупуване на продукция от малки регионални производители, съвместни фондове за подкрепа при сертифициране с цел дългосрочно устойчиво развитие, провеждане на маркетингови кампании в подкрепа на българските продукти и много други. Търговските оператори не само стриктно изпълниха и продължават да изпълняват поетите ангажименти, но дори и ги надхвърлят, осъзнавайки отговорността си за подкрепата на българската икономика. В същото време, Министерство на земеделието, храните и горите не взима предвид поетите ангажименти и предлага на правителството документи, които не отговарят на договорените мерки и внася промени в приетите регулации месеци след старта на действията, договорени и вече предприети от търговските вериги.

Отново бихме искали да заявим, че българските продукти представляват огромен процент от асортимента на търговските вериги, а през последните два месеца те бяха увеличени допълнително. Например, кампания на BILLA България в подкрепа на родните продукти „От българското по-хубаво няма“ предлага свежи плодове и зеленчуци, произведени в над 150 градини, лозя и оранжерии в цялата страна. Kaufland България представи първата си собствена линия продукти от изцяло български производители „Брей!“, развива и фермерски щандове с почти 100 регионални продукта от над 20 малки мандри и семейни ферми. Регионалните продукти от 26 региона на страната са обозначен с кафяво сърце „От нашия регион“. 80% от производителите и доставчиците на плодове и зеленчуци, които веригата предлага, са български, и води разговори с още 280 нови доставчици.

Наред с реализиран износ на български продукти за над 40 млн. лв. за 2019 Lidl България разшири асортимента си с нови 92 български продукта, проведе редица търговски акции с регионални продукти в различни стокови групи и стартира цялостна кампания „Любимото идва при нас от цяла България“. Веригата магазини T MARKET стартира кампанията си “Избери България”. 100% българско телешко и 100% свинско месо, над 80% свежи български храни и голямо разнообразие от български доставчици на млечни продукти са само част от дългогодишната инвестиция на веригата в българското. “Наше си е” е основното послание на кампанията, с което се отбелязва мястото на българските продукти и дали стоката е регионална. На щандовете на Фантастико могат да бъдат открити млечни продукти от над 50 български марки, като100% от предлаганото пилешко месо, 99% от телешкото и почти цялото свинско месо са български.

Сериозно напрежение в сектора предизвикват и несъобразените текстове на Закона за управление на агрохранителната верига, както и инструкцията на БАБХ за допълнителни пестицидни проверки на вносните плодове и зеленчуци. Резултатът от последната са липсващи стоки по борсите и вече покачени цени на някои от продуктите. Остават неизразени докрай и притесненията за произволно задържане на камиони със стока, която се изхвърля след чакането на пробите от лабораториите на БАБХ – срещу това протестират вносители на плодове и зеленчуци от различни региони на страната, които в този случай удобно биват квалифицирани генерално като „сив сектор“, за да се обясни мярката. Искрено се надяваме, че медиите ще покажат и разяснят и недоразуменията в приетия преди седмица Закон за агрохранителната верига.

Това са само част от примерите и действията на МЗХГ, които подлежат на много сериозен поглед и анализ, тъй като водят след себе си негативни последици за целия сектор, а той се нуждае не от недомислени решения, а от последователна стратегическа линия в конструктивен диалог с всички участници по веригата на доставки.

В заключение бихме искали да припомним, че благодарение на свободната търговия, гарантирана от правото на ЕС, както и на работещите бизнес модели и ефективната логистика на търговските вериги, българите не се сблъскаха с дефицит на стоки и празни рафтове в първите седмици на кризата с COVID-19. Членовете на СМТ биха искали да продължат да изпълняват поетите ангажименти, защото е в интерес на потребителите – именно модерната търговия продължава да гарантира качествени и свежи стоки на достъпни цени. Търговските вериги са предвидим и добър партньор на българските институции и се надяват във всяка от тях да срещат също компетентен и надежден партньор. Обратното води до отрицателни последици не само в този сектор, но и в цялостното развитие и стабилност на икономическите и обществени процеси и структури.