14 май 2020 г.

Постановлението, преподреждащо магазините се обезсмисли, тъй като целите му са постигнати преди то да влезе в сила


Йордан Матеев, изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия по повод на
Официалното уведомително писмо на Европейската комисия (ЕК) до българските власти във връзка с „дискриминационните мерки, налагани на търговците на дребно, които ги задължават да имат по-благоприятно отношение към местните хранителни стоки“:

"Днес Европейската комисия стартира наказателна процедура срещу България заради постановлението на правителството от април, което се намесва в дейността на търговските вериги. Това беше очаквано, тъй като то нарушава свободното движение на стоки в ЕС и свободата на установяване.

Добрата новина е, че целта на постановлението да насърчи потреблението на местни храни е постигната дори преди то да влезе в сила. То предизвика активен публичен дебат, стотици български производители, част от които досега доставяха на хотели и ресторанти, започнаха преговори с големите търговски вериги и много от техните храни вече са по рафтовете им. Българските потребители проявиха съпричастност в условията на криза и също повишиха търсенето на местни храни. Търговските вериги пък подготвиха и започнаха да реализират свои доброволни мерки за стимулиране на местните фермери и висококачествените български храни. Така на практика постановлението вече се обезсмисли и може да бъде отменено без щети.

Надявам се правителството да прояви здрав разум и да последва най-добрите примери в ЕС за защита на местните производители, включително често цитираната Франция, където мерките са доброволни, а не регулационни. Надявам се българските производители да сграбчат шанса и да спечелят сърцата на потребителите с качествени храни на конкурентни цени. Надявам се също нашето общество да даде шанс на добрите български производители като избира техните храни, което ще им даде солидна основа да открият нови хоризонти и скоро да пробият на международните пазари."

15 април 2020 г.

Ние подкрепяме българските производители


Изявление на Billa, dm, Kaufland, Lidl, ProMarket, T MARKET, Аванти и ФантастикоНашите компании биха искали да изразят своята благодарност към министър-председателя Бойко Борисов, заместник министър-председателя Томислав Дончев, министър Десислава Танева и всички участници в днешната среща за предоставената възможност заедно да обсъдим планирането и прилагането на ефективни мерки за подкрепа на българските производители.

Ние приветстваме решението да бъде разширен обхвата на мерките, предвидени от правителството, и те да се отнасят за всички търговски вериги у нас. Участниците в срещата се обединихме и около становището, че е приемливо и важно решението за гарантиране на 90% влагане на сурово българско мляко за производството на български млечни продукти по рафтовете на веригите. Продуктовите квоти обаче са мярка, която би могла да попречи на износа на български продукти, ако засегнатите страни наложат на България ответни ограничения.

Нашите компании подкрепят и до момента българските производители и в най-кратък срок ще изпратят на министъра на земеделието разработен от нас пакет от конкретни доброволни мерки за подпомагане на пазарно неустойчивите производители в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план.

14 април 2020 г.

Приетото постановление е неработещо и поставя много въпроси


Изявление на
Billa, dm, Kaufland, Lidl, ProMarket, T MARKET,
Аванти и Фантастико

по повод приетото Постановление на Министерския съвет
за осигуряване на основни групи храни,
произведени на територията на Република България
в търговските обекти, представляващи вериги от магазини


1. Работим много добре с министерствата на икономиката и здравеопазването за преодоляване на последиците от кризата и стриктно налагаме в нашите обекти правилните мерки на правителството в тази насока. Изненадани сме от предложенията на земеделския министър и то в момент, в който успяхме да убедим потребителите, че няма проблем с доставките на основни стоки и потреблението се нормализира.
2. Приетото постановление е неработещо на практика - така и не се проведе среща с нас, за да предложим мерки за подкрепа на българските производители, работещи от утре. Видяхме деструктивно поведение от земеделския министър Десислава Танева - допускаме, че при приемането на постановлението е подвела своите колеги в правителството относно негово конкретно съдържание, например 90% монопол за млечните продукти.
3. Нашата основна отговорност е да защитаваме интересите на милионите български потребители, които очакват от нас богат избор от безопасни висококачествени храни на изгодни цени – министър Десислава Танева да им обясни от кои любими свои продукти трябва да се лишат, за да сложим на рафтовете по нареждане с постановлението други - на близки до нея кръгове.
4. Ние подкрепяме българските производители и фермери – щандовете в нашите магазини  сами говорят за това. А какво реално направи министър Танева за българските фермери и производители?
5. С приетото постановление не се увеличават българските стоки в търговските вериги. С него държавата само преразпределя пазара между българските производители, като дава предимство на едни производители, за сметка на други. Преразпределянето на пазара се прави не на база качество и цена на стоката, а в зависимост от местоположението на производителя. Чии интереси всъщност защитава министър Танева?
6. Проектът се отнася само за няколко търговски вериги, а не за целия бранш, което изкривява свободната конкуренция между търговците и ги поставя в неравностойно положение. Защо министър Танева иска да регулира под 40% от пазара на търговия с храни и да остави всички останали при по-изгодни условия?
7. От пресата вчера научихме, че министър Танева предвижда субсидии за търговски вериги. Любопитни сме да разберем в кои търговски вериги министър Танева насочва тези субсидии и дали тези вериги попадат в обхвата на регулациите на постановлението. Ние не желаем субсидии! Единственото, което желаем, е да се запази пътят избран от България –  част от европейския единен пазар, на който чрез нас изнасят немалко български производители.
8. Ние не носим отговорност за проблемите в селското стопанство, трупани с години – 11 млрд. лв. от европейските фондове са отишли в няколко джоба вместо за обединяване и подпомагане на малките производители. Българско сурово мляко за 90% от пазара в България няма - ще продават на потребителите продукти със сухо или вносно мляко на каквито си искат цени при гарантирани с постановление 90% техни продукти на рафта – ето това е господстващо положение, основано на липсваща в България суровина. Нека журналистите поразровят в полза на чий джоб. И веригите няма да могат да спрат това негарантирано и занижено качество да стигне до потребителите, защото постановлението ни задължава да го продаваме. Чий интерес защитава в млечния сектор министър Танева? На малките фермери или на някой голям олигарх?
9. Ако с такива мерки се решават проблемите на производителите, да задължим и търговците на техника да имат 90% българска стока. Така ще развием и промишлеността и министър Танева може да възроди Аграрно-промишлените комплекси (АПК).
10. Добрите практики в Европа в момента за защита на местните производители включват единствено доброволни мерки, а не регулации, например държавата да изкупува от малките фермери за приготвяне на храна за болници, училища, детски градини и социален патронаж. Защо министър Танева не е направила това? Какъв е делът на българските храни там?
11. Ние не носим отговорност за икономическите ефекти от правителственото постановление – попитайте Министерството на икономиката (благодарение на чиято кооперативност от началото на кризата заедно преодоляхме проблемите с продоволствието на населението) какво означава това, защото това е министерството, което и в извънредното положение се стреми да запазва основни принципи на пазарно поведение в полза на българския потребител.
12. Ние вярваме, че свободният пазар, конкуренцията и сътрудничеството защитават най-добре интересите на потребителите и икономиката на България - другото видяхме, че не работи, или нека открито се върнем в социализма, водени от министър Танева.
13. Приетото постановление противоречи на българското и европейското законодателство – скандално е български министър да обявява пред широка група хора, включително свой колега министър, цитираме „Брюксел не ме интересува“ в разговор, записан от самото министерство, а сме се наредили за следващ пакет финансиране от Европа и за чакалнята към еврозоната.
14. Постановлението създава предпоставка за корупция с неясни понятия като „достатъчно място“ и „по подходящ начин“, които ще се тълкуват и прилагат от държавни чиновници по регионите без ясна нормативна база. Дали това не е сред основните цели на министър Танева?

8 април 2020 г.

67% от храните в търговските вериги са български


Днес по инициатива на Сдружението за модерна търговия (СМТ) бе проведена дискусия с участието на министъра на земеделието и горите Десислава Танева и министъра на икономиката Емил Караниколов, на която бяха обсъдени конструктивни и приложими мерки за подкрепа на българските производители във връзка с предложения от Министерството на земеделието, храните и горите проект на постановление на Министерския съвет за осигуряване на основни групи храни, произведени на територията на Република България в търговските вериги, продаващи храни.

По време на дискусията беше решено в утрешния ден по инициатива на министъра на икономиката Емил Караниколов да бъде проведена среща в разширен състав с участието на представители на браншови организации на български производители и на търговските вериги. Целта на срещата ще е да се обсъди и намери общо и работещо решение, удовлетворяващо всички страни, което от една страна би осигурило допълнителна подкрепа за български производители, но от друга страна няма да доведе до рискове като застрашаване на веригата на доставки и здравето на потребителите, което е ключов приоритет за търговските вериги.

Членовете на СМТ от години работят със стотици конкурентоспособни български компании. Благодарение на това партньорство, по данни към края на 2019 г., повече от 67% от асортимента в основните хранителни категории в четири от водещите ритейлъри у нас се състои от български продукти. Този дял е най-висок при месните продукти – 76%, следван от хляба със 73%, млечните продукти с 64% и плодове и зеленчуци с 57%. Допълнителна полза за производителите е възможността да развият бизнеса си и да излязат на международни пазари благодарение на партньорството си за експорт с търговските вериги. Така повече от 45 български компании успешно реализират продуктите си в чужбина.

Важно е да се има предвид, че в България оперират изключително много производители на хранителни продукти с различни географска локация, мащаб, инвестиции и съответно капацитет на производство, сертифицираност за качеството на произвежданите продукти и т.н. Предложените към момента мерки биха оказали различен, в много случаи негативен, ефект върху техния бизнес и много от тях вече декларираха становищата си по тази тема.

Като национално отговорни компании членовете на СМТ винаги са готови за конструктивен диалог с институциите, в който да се намерят работещи решения за подкрепа на българските производители.