4 март 2022 г.

СМТ и МИИ проведоха среща във връзка с кризата в Украйна

Българските граждани трябва да са напълно спокойни за доставките на стоки на фона на кризата в Украйна. Това стана ясно по време на среща на вицепремиера и министър на икономиката и индустрията Корнелия Нинова и земеделския министър Иван Иванов със Сдружението за модерна търговия, представителите на големите търговски вериги в България – Била, Лидл, Кауфланд, Фантастико, ПроМаркет, Т Маркет и Метро, проведена на 28 февруари, 2022 година.

Страната ни разполага със запас от зърно за следващите две години, което гарантира спокойствие на пазара. Складовете са пълни и няма недостиг на храни, стана ясно още по време на срещата.
Представителите на бранша съобщиха и че няма повишено търсене на стоки, както и че веригите на доставки работят нормално. Пазарът е спокоен, бяха категорични те.

По време на срещата бе обсъдено и да се потърсят допълнителни средства и начини за подкрепа на български производители за гарантиране сигурността на продоволствието на вътрешния пазар на храни и ограничаване ръста на цените при изостряне на конфликта в Украйна.

18 февруари 2022 г.

 Сдружението за модерна търговия настоява ограниченията за търговските обекти предлагащи стоки за неежедневни нужди спешно да бъдат облекчени

               Търсеният ефект от въведените през октомври миналата година ограничения се изчерпа, но социално-икономически вреди остават и това е неприемливо.

До края на месец февруари ограниченията касаещи магазините с нетна търговска площ над 300 кв. м. по т. 13 от Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки, изм. и доп. със Заповед № РД-01-991 от 02.12.2021 г. да отпаднат, като останат мерките за контрол на броя на посетителите (един човек на 8 кв. м.) и носене маски на закрито в търговските обекти. Това предложи на среща в Министерство на здравеопазването Сдружението за модерна търговия. В противен случай ще бъде застрашена цялата екосистема на стационарната търговия на дребно в страната – с всички рискове за икономиката и благосъстоянието на населението. Предлаганите от СМТ мерки са изпитани и достатъчно ефективни за опазване здравето на служителите и клиентите.   

                   Актуалната епидемична ситуация в страната, обусловена от разпространението на варианта Омикрон показва, че вече липсва връзка между търсените здравни ефекти и действащите към момента противоепидемични мерки, което води до непропорционално висока социално-икономическа цена за спазването им.

               Въведените през октомври миналата година ограничения върху търговията със стоки от неежедневна необходимост доведоха до траен спад на клиентите от 20 до 40% в различните категории. Това води до процентен спад в оборота, който на места достига двуцифрени измерения. Продължаващите ограничения върху дейността, отсъствието на персонал, поскъпването на енергията, недостига на работна ръка и прекъсванията на веригата на доставки създават огромни предизвикателства пред компаниите в условията на растяща инфлация. Успоредно с това на сектора се налага да извърши бърза трансформация – от развиването на нови канали за търговия до увеличаване енергийната независимост – всичко това с ограничените от пандемията ресурси и без необходимата подкрепа от страна на държавата.

                   Отделните направления в сектор търговия – хранителни и нехранителни стоки, са свързани в единна тъкан чрез инвестиции, съвместно ползване на търговски площи, логистика и други обслужващи услуги. Продължителното отслабване на една част от него неминуемо ще се отрази и на другата. Затова настояваме за реалистичен хоризонт за облекчаване мерките, ограничаващи търговията със стоки от неежедневна необходимост – до 28 февруари. 

Сдружението за модерна търговия обединява 12 от най-големите компании в сектор търговия на дребно – Билла, Ван Холдинг (Фантастико), Дайхман, дм, Доверие-Брико, Кауфланд, Лидл, Максима (Т Маркет), Пепко, Промаркет, Хаус Маркет (ИКЕА), Хиполенд.

 

 

20 октомври 2021 г.

СМТ: Настояваме за разумен срок за изпълнение на заповедта на здравния министър

В свое отворено писмо от 20 октомври Сдружението за модерна търговия се обръща с молба за спешна среща към здравните власти. Нуждата от такава среща е наложителна заради огромната неяснота и заплахи, които крият разпоредбите на Заповед РД-01-856/ 19.10.2021 г. както по отношение на здравната криза, така и по отношение на икономиката. Ето какво се казва в писмото:

"От името на Сдружението за модерна търговия се обръщам към Вас по повод анонсираните противоепидемични мерки на 19 октомври 2021 година и с молба за организиране на спешна среща с Вас и с Главния здравен инспектор. На първо място бих искал да ви уверя, че проявяваме разбиране към изключително деликатната ситуация, в която се намираме и уважаваме усилията на екипа на Министерство на здравеопазването да избегне здравна катастрофа в страната. Именно поради тази причина отправяме молба за среща, на която бихме искали да обсъдим конкретни точки от Заповед  РД-01-856/ 19.10.2021 г.

В настоящия си вариант заповедта крие опасност от задълбочаване на здравната криза, поставя пред обективна невъзможност търговците да организират тестването и ваксинирането на служителите в рамките само на един ден и с това поставя пред риск тяхната работа.

Основните ни притеснения, които бихме искали да обсъдим с Вас, са следните:

1. На първо място разбираме, че заповедта има за основна цел да стимулира населението да се ваксинира и да отслабне натиска върху здравния сектор, но по този начин има риск да видим точно обратния ефект от тези мерки:

 - първо, защото пунктовете за ваксинация и тестване няма да могат да поемат очаквания наплив от хора

- пренасочването на човекопотока към малки по размер търговски обекти (<300м) ще доведе до допълнително нежелано струпване на хора и по този начин увеличаване броя на заразените.  

Всичко това ще постави под още по-голям натиск здравната система през идните седмици.

2. Спирането на работа на много търговски обекти и излизането в неплатен отпуск на близо 200 000 души е сред другите сериозни проблеми, които в средносрочен план има потенциал да доведат след себе си още по-сериозни последствия.

3. Бихме искали да подчертаем, че е неприемливо мерки, касаещи търговията на дребно, която е вторият най-голям работодател в страната, да не се съгласуват с представители на сектора. Държим да отбележим също така, че като сдружение на отговорни  компании ние поискахме среща с Вас за обсъждане на противоепидемичните мерки още през септември 2021г.

4. Не на последно място изразяваме притесненията си, че Заповед  РД-01-856/ 19.10.2021 г не следва основните насоки на доклада на Главния здравен инспектор по отношение на търговията на дребно.

В резултат на тези опасения, бихме искали да обсъдим следното:

         1.     Да се фиксира разумен срок за изпълнение на разпорежданията в заповедта                    - например до 21 ноември 2021 г.

2.     В рамките на този период, заедно със стриктното спазване на предложените ограничения в Доклада на Главния здравен инспектор от 8 кв. м. на 1 човек, предлагаме и възможност за отваряне ваксинационни пунктове на паркингите на големите търговски вериги при осигуряване необходимото съдействие от страна на здравните власти.

3.     Предлагаме сертификатът за антитела да важи като зелен сертификат, с уточнение на съответния брой и за съответен период.

Вярваме, че тези мерки ще обезпечат основната цел: повишаване процентът на ваксиниране на населението, но при избягване допълнителния натиск върху здравната система, на хаоса и загубата на работни места.

Във връзка с гореизложеното, още веднъж отправяме молба за незабавна среща с Вас и Главния здравен инспектор, за да обсъдим изпълнението на така предложените мерки.


С уважение,

Николай Вълканов

Изпълнителен директор

Сдружение за модерна търговия"

11 октомври 2021 г.

Българската телеграфна агенция и Сдружение за модерна търговия сключиха договор за партньорство и сътрудничествоБългарската телеграфна агенция и Сдружение за модерна търговия сключиха договор за партньорство и сътрудничество. Документът беше подписан в агенцията от генералния директор на БТА Кирил Вълчев и изпълнителния директор на С
МТ  Николай Вълканов.

Двете страни ще си сътрудничат при условията на трайно партньорство за разпространението на информация в текст, образ и звук, като Сдружението предоставя на БТА безвъзмездно информация за публикуване.

„Сътрудничеството ни с БТА е поредна стъпка към подобряване на информираността на обществото ни за добрите бизнес практики, тенденциите в ритейл сектора и проектите по които работят компаниите членки на СМТ.“ – заяви Николай Вълканов при подписването на договора.

До края на май следващата година БТА ще организира, съвместно със Сдружението практическо обучение на тема "Как да представяме дейността си в медиите" с лектори от агенцията.

Сдружението ще подкрепи БТА в провеждането на 16-ата среща на българските медии от 16 до 19 октомври в Рилския манастир и Кюстендил.