УправлениеУправителен Съвет:
1. "Билла България” ЕООД - председател
2. “Доверие - Брико” АД
3. "Кауфланд България ЕООД и Ко” КД
4. "Лидл България ЕООД & Ко” КД
5. "Метро Кеш & Кери България” ЕООД

Изпълнителен директор: 
Йордан Матеев