26 март 2015 г.

БТПП и СМТ се споразумяха да работят за прилагане на добри търговски практики


София, 26 март 2015 г. Сдружението за модерна търговия /СМТ/ и Българската търговско-промишлена палата /БТПП/ подписаха „Споразумение за стимулиране на добрите и възпрепятстване на нелоялните търговски практики по веригата от доставки на хранителни продукти”. Документът е част от усилията на двете бизнес организации за недопускане на нелоялни търговски практики по цялата верига на доставки – от производството на хранителни стоки до предлагането им на крайния потребител.

СМТ представлява 11 от най-големите търговски вериги у нас. От тях девет са в сектора на търговията с бързооборотни стоки с пазарен дял в България около 35%. БТПП е една от четирите национално представителни работодателски организации в страната. Палатата има над 53 000 членове. Сред тях са някои от най-големите браншови организации на производители и доставчици от цялата верига на доставки на хранителни стоки като асоциациите на месопреработвателите, на млекопроизводителите и млекопреработвателите, на фермерите, на производителите на етерични масла, парфюмерия и козметика, на пчеларите, на преработвателите на плодове и зеленчуци, на пивоварите, на хлебопроизводителите и сладкарите, лозаро-винарската камара и др.

Повече от 20 години БТПП е член на Международната организация GS1, чиято дейност е свързана с разработването и внедряването на глобални стандарти и решения с цел повишаване на ефективността и прозрачността по веригите за търсене и предлагане в различните отрасли по света. Чрез Съвет GS1 България, БТПП информира и консултира българските фирми за стандартите GS1 и тяхното приложение.

Сключеното споразумение между Палатата и Сдружението е изготвено на основата на експертните анализи на авторитетни международни организации и опита при изработването на ефективни решения срещу нелоялните търговски практики, натрупан от инициативата за саморегулации в ЕС (Supply Chain Initiative). То е съобразено с препоръките на Европейската комисия и отчита важната роля на малките и средни предприятия по веригата на доставки на хранителни продукти.

Документът беше подписан от изпълнителния директор на СМТ Йордан Матеев и от председателя на БТПП Цветан Симеонов. Двете организации се ангажираха да:
·         Стимулират прилагането от своите членове на принципите за лоялни практики, около които се обединиха заинтересуваните бизнес организации в ЕС в рамките на организирания от Европейската комисия Форум на високо равнище за подобряване на функционирането на веригата от доставки на храни и
·         Подпомагат диалога сред участниците по веригата от доставки с цел справедливо разрешаване на споровете в случай на оплаквания за прилагане на нелоялни практики.

След подписването изпълнителният директор на СМТ Йордан Матеев заяви: „Споразумението между нашите две организации е продължение на последователната политика на СМТ за въвеждане на саморегулацията по веригата на доставки на хранителни стоки. Ние вярваме, че свръхрегулациите са вредни за бизнеса и държавата не трябва да се намесва в отношенията между пазарните субекти. Желанието ни е да се справим с нелоялните търговски практики с консенсус и по ефективен начин чрез саморегулация. Така, както това се случва на развитите европейски пазари, които отдавна са поели по този път”.

От своя страна председателят на БТПП Цветан Симеонов заяви: „Споразумения за стимулиране на добрите търговски практики по веригата на доставки на хранителни стоки са израз на постиженията на гражданското общество във водещи демокрации“ и добави, че очаква сключеното споразумение да допринесе за засилване на лоялната конкуренция на пазара, което ще е от полза и за производители, и за търговци, и за потребители. Като официален представител на GS1, БТПП разполага с опита от прилагане на стандартите GS1 в цял свят. Истинският път за получаване на на конкурентни предимства на пазара е ползването на стандартите, а не в поставянето на изкуствени и субективни критерии, категоричен е Цветан Симеонов.

Подписването на споразумението е следваща стъпка в усилията на членовете на СМТ за въвеждане на саморегулацията в България. Такива споразумения, стимулиращи добрите търговски практики бяха подписани и с Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и с Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите. Освен това се водят разговори и с други големи работодателски организация и сдружения на производители като Националната лозаро-винарска камара, Съюза на пивоварите в България, Асоциацията на месопреработвателите, Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки, асоциациите на млекопреработвателите, съюза на мелничарите, Асоциацията на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки и други.

19 март 2015 г.

Пазарни дялове на търговците на дребно с бързооборотни стоки


Българският пазар на търговия на дребно с бързооборотни стоки продължава да се свива и през 2014 г., за шеста поредна година, показват данните на ICAP. Неговият обем през миналата година е бил 10.15 млрд. лв., със 150 млн. лв. по-малко от 2013 г.

Ето разпределението на пазара за 2014 г. по данни на ICAP (с болд са отбелязани компаниите, които членуват в Сдружението за модерна търговия):

 1. Кауфланд България - 11.7%
 2. Лидл България - 5.3%
 3. Билла България - 5.1%
 4. ТВ ЦБА - 3.2%
 5. ТВ Фантастико - 3.2%
 6. Карфур - 2.1%
 7. Пени Маркет - 2%
 8. Пикадили - 1.9%
 9. Метро Кеш енд Кери (индивидуални клиенти) - 1.4%
 10. Т-Маркет - 1.2%

ОБЩО ТОП 10 - 37.1%

Сравнение с 2013 г. показва, че през 2014 г. делът на топ 10 се е увеличил с около три процентни пункта. Той обаче остава значително по-нисък от този в другите страни на ЕС.

Според ICAP водещите 50 търговски вериги държат близо 46% от търговията на дребно с бързооборотни стоки в страната, с четири процентни пункта повече спрямо 2013 г. Останалите 54% се държат от десетки хиляди малки магазини и пазари.

18 март 2015 г.

СМТ и КРИБ се споразумяха да работят за прилагане на добри търговски практики

Йордан Матеев и Евгений Иванов
София, 18 март 2015 г. Сдружението за модерна търговия (СМТ) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) подписаха „Споразумениеза стимулиране на добрите и възпрепятстване на нелоялните търговски практики поверигата от доставки на хранителни продукти”. Документът е част от усилията на двете бизнес организации за недопускане на нелоялни търговски практики по цялата верига на доставки – от производството на хранителни стоки до предлагането им на крайния потребител.

СМТ представлява 11 от най-големите търговски вериги у нас. От тях девет са в сектора на търговията с бързооборотни стоки с пазарен дял в България около 35%. КРИБ е най-голямата национално представителна работодателска организация в страната. Сред нейните членове са водещи компании от цялата верига на доставки на хранителни продукти като производители на млечни и месни продукти, на хлебни изделия, на бира, безалкохолни и алкохолни напитки, на консерви и много други.

Споразумението е изготвено на основата на експертните анализи на авторитетни международни организации и опита при изработването на ефективни решения срещу нелоялните търговски практики, натрупан от инициативата за саморегулации в ЕС (Supply Chain Initiative). То е съобразено с препоръките на Европейската комисия и отчита важната роля на малките и средни предприятия по веригата на доставки на хранителни продукти.

Документът беше подписан от изпълнителните директори на СМТ и КРИБ Йордан Матеев и Евгений Иванов. Двете организации се ангажираха да:
 • Стимулират прилагането от своите членове на принципите за лоялни практики, около които се обединиха заинтересуваните бизнес организации в ЕС в рамките на организирания от Европейската комисия Форум на високо равнище за подобряване на функционирането на веригата от доставки на храни и
 • Подпомагат диалога сред участниците по веригата от доставки с цел справедливо разрешаване на споровете в случай на оплаквания за прилагане на нелоялни практики.
Във връзка с подписването на споразумението изпълнителният директор на СМТ Йордан Матеев заяви: „Ние вярваме, че свръхрегулациите са вредни за бизнеса и държавата не трябва да се намесва в отношенията между пазарните субекти по веригата на доставки на хранителни стоки. Именно затова ще се стремим да решаваме предизвикателствата в отношенията помежду ни не като се противопоставяме, а като си партнираме на основата на принципите за добри практики, около които се обединяваме. Желанието ни е да се справим с нелоялните търговски практики с консенсус и по ефективен начин чрез саморегулация. Така, както това се случва на развитите европейски пазари, които отдавна са поели по този път”.

От своя страна изпълнителният директор на КРИБ Евгений Иванов заяви: „Само качественото българско производство може да бъде конкурентоспособно и по тази причина КРИБ ще насърчава тези български производители, които произвеждат качествени, иновативни стоки и услуги, които осигуряват растеж на икономиката като цяло. Очакваме в резултат на добрите отношения между Конфедерацията и Сдружението, както и на базата на това споразумение, СМТ да осигури пазари на тази качествена и иновативна продукция, както у нас, така и на световните пазари.“

Подписването на споразумението е следваща стъпка в усилията на членовете на СМТ за въвеждане на саморегулацията в България. На 10 март 2015 г. Сдружението за модерна търговия и Националният браншови съюз на хлебарите и сладкарите подписаха Споразумениеза сътрудничество на браншови сдружения по веригата на доставки на хранителнистоки за подобряване на бизнес средата и стимулиране на лоялните бизнеспрактики”. Освен това се водят разговори и с големи работодателски организация и сдружения на производители като: Националната лозаро-винарска камара, Съюза на пивоварите в България, Асоциацията на месопреработвателите, Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки, асоциациите на млекопреработвателите и други.

Споразумение между СМТ и КРИБ


Представяме текста на подписаното между Сдружението за модерна търговия и КРИБ споразумение за стимулиране на добрите и възпрепятстване на нелоялните търговски практики по веригата от доставки на хранителни продукти.

Днес 18 март 2015 г., в гр. София от една страна, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България – КРИБ „Гласът на българския бизнес“(която представлява най-голямата организация на едрите и средните частни предприятия в България, но също така и на малкия бизнес чрез колективно членство. Тя обединява над 11 000 икономически оператора, 65 браншови организации и 113 регионални представителства, които заедно произвеждат над ¾ от БВП на държавата и осигуряват повече от 800 000 работни места) и, от друга страна, Сдружението за модерна търговия (което представлява 11 търговски вериги, от които девет за бързооборотни стоки с пазарен дял в България около 35%),

МОТИВИРАНИ от желанието да възпрепятстват чрез консенсус и по ефективен начин нелоялните търговски практики, формулирани от Европейската комисия в нейната Зелена книга за нелоялните търговски практики,

ВЪЗ ОСНОВА на експертните анализи на авторитетни организации, международния опит при търсенето на решения срещу нелоялните търговски практики, включително опитa, натрупан от инициативата за саморегулации в ЕС (Supply Chain Initiative) и нейния инструментариум за разрешаване на спорове,

В СИНХРОН с препоръките на европейските институции, включително Европейската комисия и Европейския парламент,

ОТЧИТАЙКИ важната роля на малките и средни предприятия по веригата на доставки, както и интересите на българските потребители,

ВОДЕНИ от разбирането, че саморегулацията е най-доброто възможно решение срещу нелоялните търговски практики по веригата от доставки на хранителни продукти,

С УВЕРЕНОСТ, че към настоящото Споразумение в бъдеще ще се включат и други работодателски сдружения и асоциации на производители и търговци за съвместно изграждане на ефективен режим на саморегулация,

СЕ АНГАЖИРАХА:

1.      Да стимулират прилагането от своите членове на принципите за лоялни практики, около които се обединиха заинтересуваните бизнес организации в ЕС в рамките на организирания от Европейската комисия Форум на високо равнище за подобряване на функционирането на веригата от доставки на храни и

2.       Да подпомагат диалога сред участниците по веригата от доставки с цел справедливо разрешаване на споровете в случай на оплаквания за прилагане на нелоялни практики.

Принципи за добри практики

КРИБ и СМТ ще действат в строго съответствие с приложимите правни разпоредби, включително законодателството в областта на конкуренцията и водени от следните принципи.

Общи принципи:

A. ПОТРЕБИТЕЛИ: Договарящите се страни следва винаги да отчитат интересите на потребителите и общата устойчивост на веригата на доставка в отношенията между стопански субекти. Договарящите се страни следва да гарантират максимална ефективност и оптимизация на ресурсите при разпределението на стоки по веригата на доставка.

Б. СВОБОДА НА ДОГОВАРЯНЕ: Договарящите се страни са независими икономически субекти, които зачитат правата на другите да изготвят собствена стратегия и политика на управление, включително свободата да решат дали да сключат или не каквото и да е споразумение.

B. ПОЧТЕНОСТ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СДЕЛКИ: Договарящите се страни следва да извършват сделки помежду си отговорно, добросъвестно и с професионална грижа.

Специфични принципи:

1. ПИСМЕНИ СПОРАЗУМЕНИЯ: Споразуменията следва да бъдат в писмена форма, освен ако това не е неосъществимо, или в случай че устните споразумения са взаимно приемливи и подходящи. Те следва да бъдат ясни и прозрачни и да обхващат колкото се може повече относими и предвидими елементи, включително права и процедури за прекратяване.

2. ПРЕДСКАЗУЕМОСТ: Не следва да се правят едностранни промени на условията на договорите, освен ако тази възможност и обстоятелствата и условията, при които тя се използва, не са договорени предварително. Споразуменията следва да очертават процеса на обсъждане на всяка страна с насрещната на всички необходими промени за изпълнението на споразумението или при непредвидени обстоятелства, както е посочено в споразумението.

3. СПАЗВАНЕ: Споразуменията трябва да се спазват.

4. ИНФОРМАЦИЯ: Обменът на информация се извършва в стриктно съответствие със законодателството в областта на конкуренцията и с други приложими правни разпоредби, а страните следва да полагат необходимата грижа, за да се гарантира, че предоставената информация е точна и не е подвеждаща.

5. ПОВЕРИТЕЛНОСТ: Трябва да се зачита поверителността на информацията, освен ако информацията не е вече публично достъпна или е придобита независимо от получаващата страна законно и добросъвестно. Поверителната информация следва да се използва от получаващата страна единствено за целите, за които е предадена.

6. ОТГОВОРНОСТ ЗА РИСКА: Всички договарящи се страни по веригата на доставка следва да поемат своите съответни предприемачески рискове.

7. ОПРАВДАНО ИСКАНЕ: Договаряща се страна няма право да използва заплахи, за да се сдобие с неоправдано предимство или за да прехвърля неоправдани разходи.


За разграничаване на лоялни и нелоялни търговски практики КРИБ и СМТ ще следват примерите за лоялни и нелоялни търговски практики на Supply Chain Initiative, приложени към настоящото Споразумение.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Примери за нелоялни и лоялни практики
(формулирани и прилагани от
европейската инициатива за саморегулации Supply Chain Initiative)

1. Споразумения — писмени/ устни
А. Нелоялни практики
·         Отказване или избягване на записването на основни условия. Така се затруднява установяването на намеренията на страните и определянето на техните права и задължения съгласно договора.
Б. Лоялни практики
·         Договарящите се страни гарантират, че споразумението е в писмена форма, освен ако това е неосъществимо, или в случай че устните споразумения са взаимно приемливи и подходящи. Споразумението съдържа точни обстоятелства и подробни правила, съгласно които страните могат съвместно навременно и информирано да променят условията на споразумението, включително процеса на установяването на необходимите компенсации за каквито и да било разходи на която и да било страна.
·         Разпоредбите на писмения договор са ясни и прозрачни.
·         Когато договорите не са писмени, впоследствие една от страните изпраща писмено потвърждение.
·
2. Общи условия
А. Нелоялни практики
·         Налагане на общи условия, които съдържат неравноправни клаузи.
Б. Лоялни практики
·         Използване на общи условия, които улесняват стопанската дейност и съдържат равноправни клаузи.

3. Прекратяване
А. Нелоялни практики
·         Едностранно прекратяване на търговски отношения без предизвестие или с предизвестие с необосновано кратък срок и без обективно обоснована причина, например на основание, че не са постигнати едностранно определените целеви продажби.
Б. Лоялни практики
·         При едностранното прекратяване на споразумението се зачитат споразумението и съответният процес и прекратяването е в съответствие с приложимото право.

4. Договорни санкции
А. Нелоялни практики
·         Договорните санкции се прилагат непрозрачно и са непропорционални на понесените вреди.
·         Налагане на санкции без никаква обосновка в споразумението или приложимото право.
Б. Лоялни практики
·         Ако някоя от страните не успее да изпълни задълженията си, по прозрачен начин се прилагат санкции, съобразени със споразумението и пропорционални на вредите.
·         Договорните санкции се договарят предварително, пропорционални са за двете страни и се прилагат с цел компенсация на вреди.

5. Едностранни действия
А. Нелоялни практики
·         Извъндоговорни едностранни промени със задна дата на разходите или цените на продукти или услуги.
Б. Лоялни практики
·         Договорът съдържа законни обстоятелства и условия, съгласно които може да се позволи последващо едностранно действие.

6. Информация
А. Нелоялни практики
·         Несъобщаване на съществена информация, свързана с насрещната страна, при преговорите за сключване на договори и която насрещната страна може основателно да очаква да получи.
·         Договаряща се страна използва или споделя с трета страна поверителна информация, доверено предоставена от насрещната договаряща страна без упълномощаване от страна на последната, по начин, който ѝ позволява да постигне конкурентно предимство.
Б. Лоялни практики
·         Предоставяне на относима съществена информация на насрещната страна при преговорите за сключване на договори и гарантиране, че с тази информация не се злоупотребява.

7. Разпределяне на предприемаческия риск
А. Нелоялни практики
·         Прехвърляне на неоправдан или непропорционален риск към договаряща се страна, например налагане на гаранция за маржа чрез плащане в случай на неизпълнение.
·         Налагане на изискване за финансиране на частни стопански дейности на договаряща се страна.
·         Налагане на изискване за финансиране на разходите за дадена промоция.
·         Възпрепятстване на договаряща се страна да извършва законни търговски и промоционални дейности по отношение на своите продукти.
Б. Лоялни практики
·         Различните оператори се изправят пред различни рискове във всеки етап от веригата на доставка — свързани с потенциалните печалби от извършването на стопанска дейност в тази област. Всички оператори поемат отговорност за собствените си рискове и не се опитват неправомерно да прехвърлят своите рискове към други страни.
·         Прехвърляне на риск, което е договорено и прието от страните за постигане на печеливша за двете страни ситуация.
·         Договарящите се страни договарят условията, отговарящи на техния принос за частните стопански дейности и/или промоционaлни дейности на двете страни.

8. Такси за включване в каталог (авансови плащания за достъп)
А. Нелоялни практики
·         Налагане на такси за включване в каталог, които са непропорционални на понесения риск при снабдяване с нов продукт.
Б. Лоялни практики
·         При договаряне на такси за включване в каталог — използвани за смекчаване на понесения риск при снабдяване с нов продукт — между двете страни таксите са пропорционални на понесения риск.

9. Заплашване със смущения на стопанската дейност
А. Нелоялни практики
·         Заплашването със смущения на стопанската дейност или с прекратяването на търговските отношения с цел получаване на предимство без обективно основание, напр. чрез наказване на договаряща се страна за това, че упражнява правата си.
·         Изискване на заплащане на непредоставени услуги или недоставени стоки или изискване на плащане, което очевидно не отговаря на стойността/цената на предоставената услуга.

10. Обвързване
А. Нелоялни практики
·         Налагане на договаряща се страна на закупуването на или снабдяването с набор от продукти или услуги, обвързани с друг набор от продукти или услуги —от която и да е от договарящите се страни или от определена трета страна.
Б. Лоялни практики
·         Договарящите се страни се договарят да обвързват продукти или услуги, които повишават цялостната ефективност и/или устойчивост на веригата на доставка и са от полза за потребителите и за двете договарящи се страни.

11. Доставка и получаване на стоки
А. Нелоялни практики
·         Умишлено нарушаване на графика за доставка или за получаване с цел придобиване на необосновано предимство.
Б. Лоялни практики
·         Доставки, които пристигат в договорения срок, позволяват на доставчиците да планират предварително своите производствени процеси и графици за доставка и позволяват на купувачите да планират получаването, съхранението и излагането на доставяните стоки.
Ако някоя от страните се нуждае от ранна/късна/частична доставка или получаване, предупреждава насрещната страна възможно най-рано и в съответствие с писменото споразумение.

16 март 2015 г.

Мариана Кукушева: Посредничеството на държавата струва скъпо


В интервю за Агенция "Фокус" Мариана Кукушева, председател на УС на Браншовия съюз на хлебопекарите и сладкарите, говори за споразумението за сътрудничество и саморегулация, което съюза подписа със Сдружението за модерна търговия:
"Нашето споразумение има изразени конкретни европейски практики, които са познати и внедрени във всяка една европейска държава - те отговарят на европейското и национално законодателство. Не е проблем да бъдат част от нашия свободен пазар, още повече, че в момента има търговски вериги, които са ги внедрили в своята практика и взаимоотношения с български доставчици. Категорично се обединихме около желанието да няма посредник в нашите взаимоотношения, т.е. държавата да не е посредник и арбитър във взаимоотношенията между доставчици и търговски вериги, защото това струва скъпо, води до увеличаване на администрацията, до лобизъм и оказване на натиск, до възможности да се използват определени институции в определени моменти и най-важното е – такъв тип посредничество категорично ще изкриви пазара и ще повиши цената на стоките."

10 март 2015 г.

Сдружението за модерна търговия и Националния съюз на хлебарите и сладкарите се споразумяха да работят за прилагане на добри търговски практики

Бойко Сачански, предс. на УС на СМТ и Мариана Кукушева, предс. на УС на НБСХССофия, 10 март 2015 г. Сдружението за модерна търговия (СМТ) и Националният браншови съюз на хлебарите и сладкарите (НБСХС) подписаха Споразумениеза сътрудничество на браншови сдружения по веригата на доставки на хранителнистоки за подобряване на бизнес средата и стимулиране на лоялните бизнеспрактики”. Документът е част от усилията на членовете на СМТ, сред които са най-големите търговски вериги в България, за недопускане на нелоялни търговски практики по цялата верига на доставки – от производството на хранителни стоки до предлагането им на крайния потребител.

Споразумението се основава на 10 принципа на добри практики, възприети от европейската Инициатива за веригата на доставки и подписването му е първа стъпка за въвеждане на саморегулацията в отношенията производители - преработватели - търговци. То е отворено за присъединяване на всички сдружения във веригата на доставка на хранителни стоки.

Документът беше подписан от председателите на управителните съвети на СМТ и НБСХС Бойко Сачански и Мариана Кукушева. Двете организации поеха ангажимент да:
 • Решават предизвикателствата в отношенията помежду си като си партнират на основата на принципите за добри практики и чрез саморегулация. В този смисъл те вярват, че държавата не трябва да се намесва в отношенията между пазарните субекти по веригата на доставки на хранителни стоки и че свръхрегулациите се вредни за бизнеса. Ето защо ще бъдат създадени процедура за разрешаване на спорове и механизъм за тримесечен мониторинг на приетите принципи;
 • Си сътрудничат за ограничаване на сивия сектор в българската икономика, поддържане на макроикономическа стабилност, намаляване на бюрокрацията и създаване на предвидима бизнес среда.
СМТ и НБСХС се обединиха около принципи на добри практики, които са в интерес както на бизнеса, така и на българските потребители. Сред тях са:
 • Винаги да се отчитат интересите на потребителите.
 • Свобода на договаряне между независими икономически субекти, които зачитат правата на другите да изготвят собствена стратегия и политика на управление. Тук се отчита и правото на всяка от страните да решат дали да сключат или не каквото и да е споразумение.
 • Отговорност и добросъвестност при извършване на сделки. Така се гарантира почтеност при всяко договаряне, което е в интерес както на страните, подписали споразумението, така и на потребителите.
 • Всички споразумения да бъдат писмени, да се спазват и в тях да не се допускат едностранни промени на условията. Те трябва да бъдат ясни и прозрачни и да обхващат колкото се може повече елементи, включително права и процедури за прекратяване. По този начин ще бъдат отчетени и спецификите на отношенията доставчик-търговец, което на практика е невъзможно да бъде постигнато с изготвянето на типови договори.
 • Да не се използват каквито и да било средства за натиск от някоя от договарящите се страни с цел придобиване на неоправдано предимство. Споразумението поставя основите за равноправен диалог между участниците във веригата на доставки на хранителни стоки. Така ще бъдат прекратени редица нелоялни практики, за които се говореше в последните години като: налагане на едностранни условия, изискване за икономически необосновано намаляване на цени и други.
Своите подписи под споразумението поставиха и представители на търговски вериги и производители, членове на СМТ и НБСХС. От страна на Сдружението за модерна търговия това бяха: Андрей Евтимов, изпълнителен директор на „Доверие Брико”; Владимир Данев , изпълнителен директор на „Метро Кеш енд Кери”; Димитър Спасов, изпълнителен директор на „Кауфланд България”; Христо Петров, управител на „Кауфланд България”; Милена Драгийска-Денчева, изпълнителен директор на „Лидл България”; Любомир Хърсев, управител на „Лидл България”; Таня Косева-Бошова, изпълнителен директор на „Пикадили”; Милош Ристич, изпълнителен директор на „КМБ България“ и Йордан Матеев, изпълнителен директор на СМТ. Членовете на НБСХС, които подписаха споразумението са: Митко Караджов - „Симид Агро” ЕООД, гр. Пловдив; Георги Христов - „Симид София” ООД, гр. София; Димитър Добрев – „Елиаз” ООД, гр. София; Тенчо Лилянов – „Хлебна промишленост” AД, гр. Харманли; Димитър Петков - Хлебозавод” ООД, гр. Габрово и Лазар Генчев – „Ритърн” ЕООД, гр. Пловдив.

След подписването на документа председателят на УС на НБСХС Мариана Кукушева заяви: „С подписването на това споразумение слагаме началото на саморегулативния режим в нашите търговски взаимоотношения. През последните години ситуацията коренно се промени и голяма част от лошите практики, за които се говореше, са в миналото. Те са извървян път и натрупан опит. Идеята на това споразумение е да гарантираме на всеки български производител възможността да стане доставчик, ако отговори на условията на големите търговски вериги, да се чувства защитен и равнопоставен, да се развива конкурентно и свободно.”

От своя страна председателят на УС на СМТ Бойко Сачански заяви: „Ние вярваме, че пътят към по-добра бизнес среда и честна конкуренция в сектора на търговията с храни и бързооборотни стоки минава през споделянето на ценности и ангажирането с обща кауза на производители, преработватели и търговци. Днес ние показваме конкретно решение, но и искаме да отправим послание, че саморегулацията в България не само е възможна, но е и най-доброто решение за преодоляване на нелоялни търговски практики. С подписването на това споразумение, ние си поставяме и общи цели. На първо място да се борим със свръхрегулацията и държавната намеса в бизнеса. Ние вярваме, че нови регулации и нови чиновници няма да са от полза нито за бизнеса, нито за потребителите. На второ място е сътрудничество за ограничаване на сивия сектор и стриктно спазване на законите.”

Сдружението за модерна търговия ще подпише „Споразумение за сътрудничество на браншови сдружения по веригата на доставки на хранителни стоки за подобряване на бизнес средата и стимулиране на лоялните бизнес практики” и с Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Освен това се водят разговори и с големи работодателски организация и сдружения на производители като: Националната лозаро-винарска камара, Съюза на пивоварите в България, Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки, Асоциацията на месопреработвателите, Националната асоциация на млекопреработвателите, Асоциацията на млекопреработвателите в България и други.

Споразумение за сътрудничество и саморегулация

Днес 10 март 2015 г. бе подписано следното


СПОРАЗУМЕНИЕ
за сътрудничество, саморегулация, подобряване на бизнес средата и
стимулиране на лоялните бизнес практики между
Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите и
Сдружение за модерна търговия 


Сдруженията, които подписваме настоящото споразумение се ангажираме в дух на сътрудничество да търсим общите ни интереси и да си партнираме за подобряване на бизнес средата в България.

Ще си сътрудничим за ограничаване на сивия сектор в българската икономика, поддържане на макроикономическа стабилност, намаляване на бюрокрацията и създаване на предвидима бизнес среда.

Няма да лобираме  за привилегии, които са в наша полза, но са вредни за обществото.

Споделяме виждането, че стриктното спазване на действащите закони, включително ограниченията за продажба на стоки под себестойност, е основна предпоставка за устойчива конкурентна среда.

Ще стимулираме прилагането на добри търговски практики и ще порицаваме нелоялните търговски практики, които могат да се срещнат по цялата верига на доставка на храни.

Ще насърчаваме равнопоставеност и реципрочност в преговорите и търговските отношения между участниците във веригата за доставки на хранителни стоки и справедливо разпределение на предприемаческия риск.

Вярваме, че свръхрегулациите са вредни за бизнеса и държавата не трябва да се намесва в отношенията между пазарните субекти по веригата на доставки на хранителни стоки. 

Ще се стремим да решаваме предизвикателствата в отношенията помежду ни не като се противопоставяме, включително публично, а като си партнираме на основата на принципите за добри практики в настоящото споразумение, около които се обединяваме.

Желаем да се справим с нелоялните търговски практики с консенсус и по ефективен начин чрез саморегулация.

Вярваме, че принципите на добри практики, около които се обединяваме, предоставят рамка за осъществяване на стопанска дейност при зачитане на договорната свобода и гарантиране на конкурентоспособността, доверието и последователността, които са необходими за развитието на бизнеса, иновациите и трите стълба на устойчивостта (икономически, социален и екологичен) и в крайна сметка ще бъдат от полза за потребителите и обществото като цяло.
Принципите за добри търговски практики в настоящото споразумение могат да бъдат допълвани и променяни по взаимно съгласие.

При нужда, сдруженията, подписали настоящото споразумение могат да изработят процедура за разрешаване на спорове при обвинения за прилагане на нелоялни търговски практики и гарантирана на прилагането на принципите за добри практики.

Страните по това споразумение декларират готовност при необходимост съвместно да отчитат резултатите от прилагането му, като създадат механизъм за тримесечен мониторинг на приетите принципи.

Настоящото споразумение е отворено за присъединяване на всички сдружения по веригата на доставки на хранителни стоки.  

Принципи за добри практики

Договарящите се страни действат в строго съответствие с приложимите правни разпоредби, включително законодателството в областта на конкуренцията.

Общи принципи:

A. ПОТРЕБИТЕЛИ: Договарящите се страни следва винаги да отчитат интересите на потребителите и общата устойчивост на веригата на доставка в отношенията между стопански субекти. Договарящите се страни следва да гарантират максимална ефективност и оптимизация на ресурсите при разпределението на стоки по веригата на доставка.

Б. СВОБОДА НА ДОГОВАРЯНЕ: Договарящите се страни са независими икономически субекти, които зачитат правата на другите да изготвят собствена стратегия и политика на управление, включително свободата да решат дали да сключат или не каквото и да е споразумение.

B. ПОЧТЕНОСТ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СДЕЛКИ: Договарящите се страни следва да извършват сделки помежду си отговорно, добросъвестно и с професионална грижа.

Специфични принципи:

1. ПИСМЕНИ СПОРАЗУМЕНИЯ: Споразуменията следва да бъдат в писмена форма, освен ако това не е неосъществимо, или в случай че устните споразумения са взаимно приемливи и подходящи. Те следва да бъдат ясни и прозрачни и да обхващат колкото се може повече относими и предвидими елементи, включително права и процедури за прекратяване.

2. ПРЕДСКАЗУЕМОСТ: Не следва да се правят едностранни промени на условията на договорите, освен ако тази възможност и обстоятелствата и условията, при които тя се използва, не са договорени предварително. Споразуменията следва да очертават процеса на обсъждане на всяка страна с насрещната на всички необходими промени за изпълнението на споразумението или при непредвидени обстоятелства, както е посочено в споразумението.

3. СПАЗВАНЕ: Споразуменията трябва да се спазват.

4. ИНФОРМАЦИЯ: Обменът на информация се извършва в стриктно съответствие със законодателството в областта на конкуренцията и с други приложими правни разпоредби, а страните следва да полагат необходимата грижа, за да се гарантира, че предоставената информация е точна и не е подвеждаща.

5. ПОВЕРИТЕЛНОСТ: Трябва да се зачита поверителността на информацията, освен ако информацията не е вече публично достъпна или е придобита независимо от получаващата страна законно и добросъвестно. Поверителната информация следва да се използва от получаващата страна единствено за целите, за които е предадена.

6. ОТГОВОРНОСТ ЗА РИСКА: Всички договарящи се страни по веригата на доставка следва да поемат своите съответни предприемачески рискове.

7. ОПРАВДАНО ИСКАНЕ: Договаряща се страна няма право да използва заплахи, за да се сдобие с неоправдано предимство или за да прехвърля неоправдани разходи.

За разграничаване на лоялни и нелоялни търговски практики договарящите страни ще следват примерите за лоялни и нелоялни търговски практики на Supply Chain Initiative, приложени към настоящото Споразумение.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Примери за нелоялни и лоялни практики

1. Споразумения — писмени/ устни
А. Нелоялни практики
·         Отказване или избягване на записването на основни условия. Така се затруднява установяването на намеренията на страните и определянето на техните права и задължения съгласно договора.
Б. Лоялни практики
·         Договарящите се страни гарантират, че споразумението е в писмена форма, освен ако това е неосъществимо, или в случай че устните споразумения са взаимно приемливи и подходящи. Споразумението съдържа точни обстоятелства и подробни правила, съгласно които страните могат съвместно навременно и информирано да променят условията на споразумението, включително процеса на установяването на необходимите компенсации за каквито и да било разходи на която и да било страна.
·         Разпоредбите на писмения договор са ясни и прозрачни.
·         Когато договорите не са писмени, впоследствие една от страните изпраща писмено потвърждение.
·
2. Общи условия
А. Нелоялни практики
·         Налагане на общи условия, които съдържат неравноправни клаузи.
Б. Лоялни практики
·         Използване на общи условия, които улесняват стопанската дейност и съдържат равноправни клаузи.

3. Прекратяване
А. Нелоялни практики
·         Едностранно прекратяване на търговски отношения без предизвестие или с предизвестие с необосновано кратък срок и без обективно обоснована причина, например на основание, че не са постигнати едностранно определените целеви продажби.
Б. Лоялни практики
·         При едностранното прекратяване на споразумението се зачитат споразумението и съответният процес и прекратяването е в съответствие с приложимото право.

4. Договорни санкции
А. Нелоялни практики
·         Договорните санкции се прилагат непрозрачно и са непропорционални на понесените вреди.
·         Налагане на санкции без никаква обосновка в споразумението или приложимото право.
Б. Лоялни практики
·         Ако някоя от страните не успее да изпълни задълженията си, по прозрачен начин се прилагат санкции, съобразени със споразумението и пропорционални на вредите.
·         Договорните санкции се договарят предварително, пропорционални са за двете страни и се прилагат с цел компенсация на вреди.

5. Едностранни действия
А. Нелоялни практики
·         Извъндоговорни едностранни промени със задна дата на разходите или цените на продукти или услуги.
Б. Лоялни практики
·         Договорът съдържа законни обстоятелства и условия, съгласно които може да се позволи последващо едностранно действие.

6. Информация
А. Нелоялни практики
·         Несъобщаване на съществена информация, свързана с насрещната страна, при преговорите за сключване на договори и която насрещната страна може основателно да очаква да получи.
·         Договаряща се страна използва или споделя с трета страна поверителна информация, доверено предоставена от насрещната договаряща страна без упълномощаване от страна на последната, по начин, който ѝ позволява да постигне конкурентно предимство.
Б. Лоялни практики
·         Предоставяне на относима съществена информация на насрещната страна при преговорите за сключване на договори и гарантиране, че с тази информация не се злоупотребява.

7. Разпределяне на предприемаческия риск
А. Нелоялни практики
·         Прехвърляне на неоправдан или непропорционален риск към договаряща се страна, например налагане на гаранция за маржа чрез плащане в случай на неизпълнение.
·         Налагане на изискване за финансиране на частни стопански дейности на договаряща се страна.
·         Налагане на изискване за финансиране на разходите за дадена промоция.
·         Възпрепятстване на договаряща се страна да извършва законни търговски и промоционни дейности по отношение на своите продукти.
Б. Лоялни практики
·         Различните оператори се изправят пред различни рискове във всеки етап от веригата на доставка — свързани с потенциалните печалби от извършването на стопанска дейност в тази област. Всички оператори поемат отговорност за собствените си рискове и не се опитват неправомерно да прехвърлят своите рискове към други страни.
·         Прехвърляне на риск, което е договорено и прието от страните за постигане на печеливша за двете страни ситуация.
·         Договарящите се страни договарят условията, отговарящи на техния принос за частните стопански дейности и/или промоционни дейности на двете страни.

8. Такси за включване в каталог (авансови плащания за достъп)
А. Нелоялни практики
·         Налагане на такси за включване в каталог, които са непропорционални на понесения риск при снабдяване с нов продукт.
Б. Лоялни практики
·         При договаряне на такси за включване в каталог — използвани за смекчаване на понесения риск при снабдяване с нов продукт — между двете страни таксите са пропорционални на понесения риск.

9. Заплашване със смущения на стопанската дейност
А. Нелоялни практики
·         Заплашването със смущения на стопанската дейност или с прекратяването на търговските отношения с цел получаване на предимство без обективно основание, напр. чрез наказване на договаряща се страна за това, че упражнява правата си.
·         Изискване на заплащане на непредоставени услуги или недоставени стоки или изискване на плащане, което очевидно не отговаря на стойността/цената на предоставената услуга.

10. Обвързване
А. Нелоялни практики
·         Налагане на договаряща се страна на закупуването на или снабдяването с набор от продукти или услуги, обвързани с друг набор от продукти или услуги —от която и да е от договарящите се страни или от определена трета страна.
Б. Лоялни практики
·         Договарящите се страни се договарят да обвързват продукти или услуги, които повишават цялостната ефективност и/или устойчивост на веригата на доставка и са от полза за потребителите и за двете договарящи се страни.

11. Доставка и получаване на стоки
А. Нелоялни практики
·         Умишлено нарушаване на графика за доставка или за получаване с цел придобиване на необосновано предимство.
Б. Лоялни практики
·         Доставки, които пристигат в договорения срок, позволяват на доставчиците да планират предварително своите производствени процеси и графици за доставка и позволяват на купувачите да планират получаването, съхранението и излагането на доставяните стоки.

·         Ако някоя от страните се нуждае от ранна/късна/частична доставка или получаване, предупреждава насрещната страна възможно най-рано и в съответствие с писменото споразумение.