29 юли 2019 г.

По-гъвкаво трудово законодателство би повишило ефективността на икономиката и доходите


По-гъвкавият трудов пазар ще повиши ефективността на икономиката и ще доведе до намаляване на сивия сектор. Резултатът ще е повишаване на доходите и стандарта на живот на хората и повече приходи в бюджета. Това показват резултатите от анкета, проведена сред членовете на Сдружението за модерна търговия (СМТ) Billa, dm, Kaufland, Lidl, Mr. Bricolage и T MARKET. Основните предизвикателства пред пазара на труда, посочени от участниците са: ограниченията при полагане на извънреден труд, невъзможността за почасово наемане на служители, липсата на гъвкави възможности за формиране на трудовото възнаграждение, ограниченията за сключване на срочни трудови договори, административните затруднения при дуалното обучение и тежкият процес за въвеждане на нови професии в страната.

Всички тези ограничения сковават взаимоотношенията между работодателите и хората, които биха искали да ги моделират така че да са удобни и за бизнес модела на фирмата, и за личния живот на човека. В резултат на това, много възможности за работа не се реализират, от което губят и хората, и икономиката. Други пък се реализират в сивия сектор, тъй като няма адекватна законова форма да бъдат реализирани легално, от което бюджетът на страната търпи загуби.

Участниците в анкетата на СМТ са сред най-големите работодатели у нас с почти 17 000 служители. Само за изминалата година те са назначили близо 1 600 нови служители и са инвестирали повече от 3 милиона лева в обучения и подобряване на условията на труд. Като част от големи международни компании, членовете на СМТ разполагат и с огромно познание в сферата на мениджмънта на хора и прилагат решения, които са доказали своята ефективност на редица развити пазари. Повишавайки квалификацията на толкова много българи, тези компании оказват директно влияние върху икономиката на страната като повишават нейната ефективност.

Възможността за извънреден труд ще повиши доходите на хората

Съгласно чл. 143, ал. 2 от Кодекса на труда, извънредният труд у нас е допустим само по изключение. Това ограничава оперативно компаниите и хората, които искат да работят повече и така да увеличат доходите си. Според актуални данни на Евростат, едва 0,6% от хората у нас работят повече от 49 часа седмично, което е много по-ниско от средните за ЕС 5,5%. Експерти от веригите коментират, че това число е нереалистично и доказва, че в България извънреден труд се полага нерегламентирано, което ощетява бюджета. Освен това представлява нелоялна конкуренция спрямо компаниите, които спазват правилата и отчитат и заплащат коректно отработеното от служителите си.

Тази ситуация може да бъде разрешена с отпадане на ограничението за полагане и планиране на извънреден труд. Друг вариант според експертите на СМТ е да се увеличи обхватът на предвидените в КТ изключения. Възможно решение е и да се променят ограниченията за извънреден труд като продължителността му не може да надвишава 30 часа дневен или 20 часа нощен труд през 1 календарен месец; 6 часа дневен или 4 часа нощен труд през 1 календарна седмица или 3 часа дневен или 2 часа нощен труд през 2 последователни работни дни.

Въвеждането на европейски практики за отчитане на работното време ще повиши ефективността на бизнеса

Един от основните проблеми, посочени от участниците в анкетата е свързан с формалните изисквания в КТ, свързани с изготвянето и съхранението на работни графици. В момента се прилага така наречената „Форма 76“, която работодателите са задължени да ползват за планиране и отчитане на работното време. Затруднението идва от факта, че тя е доста остаряла като формат и концепция, но е единственият документ, който инспекцията по труда приема. В същото време членовете на СМТ използват доказано международно ноу-хау от компаниите майки и прилагат в България международно доказани електронни системи за планиране и отчетност на работното време до минута.

Решението на тази ситуация е във въвеждането на базови изисквания по отношение на планирането и отчитането на работното време. Така всяка компания ще може да използва собствени системи, което би било огромно улеснение за бизнеса.

Гъвкавостта при формиране на заплатата стимулира работниците и възнаграждава справедливо усилията

Според сега действащите разпоредби за еднакъв труд се дължи еднакво заплащане. Това изискване ограничава работодателите да стимулират добрите си и амбициозни служители, които биха искали да се откроят сред колегите си. Ето защо отпадането му ще има положителен ефект, тъй като ще повиши вътрешната конкуренция и по-големите усилия ще бъдат по-добре възнаградени. Според експертите на СМТ, решението е в промени в Кодекса на труда, които да предоставят по-голяма гъвкавост на бизнеса при определяне на трудовите възнаграждения.

Почасовото договаряне е модерна форма, която дава повече възможности и на служителите, и на компаниите

Според участниците в анкетата, към момента работодателите нямат възможност да наемат хора почасово, което е разпространена практика в страните от ЕС и дава възможност на хората да съчетават няколко трудови ангажимента. В същото време, в България се полага такъв тип труд. Хиляди хора съчетават няколко работи като често за допълнителните си ангажименти получават заплащане „на ръка“. Това ощетява работника, който не може да се ползва от социалните придобивки за положения труд. Ощетен е и бюджетът на страната, който не получава дължимите данъци и осигуровки.

Според членовете на СМТ решението е промяна на Кодекса на труда, която да позволи на един човек да сключва няколко трудови договора при ясно дефиниран ангажимент към работодателите. Така хората, които желаят, ще могат да увеличат дохода си, а компаниите ще могат да планират по-добре процесите.

Срочните трудови договори ще повишат ефективността на бизнеса

Възможността за наемане на служители за определен период от време при сезонни пикове за бизнеса ще помогне за увеличаване на ефективността на бизнеса. Подобна промяна би била от полза за редица бизнес сектори. Търговците биха се справили по-добре при пиковете на пазаруването в края на ноември и Коледа; туристическият бранш би посрещнал по-уверено гостите през лятото, а земеделските производители ще могат да планират по-добре кампаниите си. В крайна сметка разрешаването на сключване на срочни трудови договори, ще доведе до по-голяма ефективност и по-добра услуга за клиентите.

Въвеждането на утвърдени на Запад професии ще повиши клиентското изживяване

Отново с цел предоставяне на по-добри услуги и повишаване на клиентското изживяване са свързани и някои конкретни предложения за въвеждане на нови професии в България. пример за това е професията „дрогерист“ или „консултант козметични, парфюмерийни и биологични продукти и битова химия“, за чието въвеждане работи dm България през последните две години.

Това е професия, която в страни като Австрия и Германия съществува от десетилетия и е базова за сектора на търговията с дрогерийни стоки. Дрогеристът е човек, който много добре познава продуктите за лична хигиена, парфюмерия, хигиена на дома, грижа за бебето и домашните любимци и може професионално да помогне на клиента при пазаруването. Въвеждането на тази професия ще донесе редица позитиви. Хората ще спечелят от компетентната консултация. Това ще бъде от полза и за развитието на целия сектор на търговията с дрогерийни стоки. Той ще стане много по-разпознаваем и все повече хора ще предпочитат да пазаруват в специализирани магазини.

Намаляване на административните изисквания при дуалното обучение е инвестиция в пазара на труда

Въвеждането на дуалното обучение е огромна стъпка за справяне с предизвикателствата пред пазара на труда и за подготовка на кадри, които отговарят на нуждите на бизнеса. За съжаление, според участниците в анкетата, в системата има редица ограничения, които затрудняват ефективното ѝ прилагане. Сред тях са: задължението за получаване на разрешение за работа от Инспекцията по труда; множеството формални предпоставки и изисквания за работодателите, за да могат да участват в дуално обучение; липсата на регулация на заплатите отпуските и болничните на учениците и много други.

Според експертите на СМТ всички тези затруднения могат да бъдат преодолени чрез премахване на посочените рестрикции и ограничения. Стъпка в правилна посока би било и назначаването на експерти в МОН, които да отговарят само за дуалното обучение и да предоставят компетентна и изчерпателна информация на всяка фирма.

Приемането на предложенията на членовете на СМТ за промени в трудовото законодателство би довело до по-голяма гъвкавост на пазара на труда, до повече възможности за повишаване на доходите на хората, до изсветляване на икономиката и като цяло до превръщането на България в по-модерна държава.

Веригите инвестираха над 1,2 милиона лева в обучения

Като едни от най-големите работодатели в България, търговските вериги инвестират огромни средства за повишаване на квалификацията на своите служители. От една страна, така се подобрява ефективността на бизнеса, а от друга, добре обучените служители могат да предоставят много по-добро обслужване и клиентско изживяване, от което печелят потребителите.

През миналата година участниците в анкетата са провели десетки обучения както за служителите в магазините, така и за мениджърите на компаниите. Важен акцент в повишаването на квалификацията на хората, които всеки ден контактуват със стотиците хиляди клиенти, са продуктовите тренинги. Такива са били проведени от всички участници в анкетата като е имало специализирани курсове в зависимост от спецификите на бизнеса. Например в dm България са били провеждани обучения за грижа за косата, грижа за лицето, декоративна козметика, биохрани и собствените марки на компанията, в T MARKET – за плодове и зеленчуци, а в Mr. Bricolage – за различни сектори от асортимента за домашните майстори.

Провеждани са и специализирани тренинги за шофьори на високоповдигачи и на електрокари и за въвеждане на нови служители. Като отговорни работодатели, веригите обръщат голямо внимание и на безопасните условия на труд. Затова участниците в анкетата са инвестирали в тренинги като пожаро- и електробезопасност, долекарска помощ и работа с газови съоръжения.

На мениджърско ниво през изминалата година също бяха проведени обучения. Например в T MARKET инвестираха в повишаване на знанията за управление на промените и работа със специализиран софтуер. В Lidl бяха проведени курсове за управление на хора и проекти и за повишаване на езиковите умения. В Kaufland и Billa също бяха организирани езикови курсове и обучения в сферата на т.нар. „Soft Skills” – комуникация, управление на проекти, преговори, лидерство, креативност, разрешаване на конфликти и управление на времето. В dm залагаха на личностното развитие на мениджърите и затова бяха организирани семинари по себепознание, баланс личен-професионален живот и стрес-антистрес.

Повече от 2 милиона са инвестициите за подобряване на условията на труд

Част от добрите практики, които международните вериги внесоха с навлизането си в България е да осигуряват добри условия за труд на хората. Така те се чувстват щастливи на работа, а когато служителите са доволни, те обслужват по-добре клиентите.

Затова през последните 12 месеца участниците в анкетата са инвестирали повече от 2 милиона лева в подобряване на условията на труд. В T MARKET бяха сменени униформите и беше подобрена системата за поддържане на облеклото. Освен това бяха осигурени по-комфортни столове за служителите на касите и беше въведена система за прецизно отчитане на работното време.

Lidl модернизира оборудването, с което работят хората във филиалите като инвестира също и в ново работно облекло. Освен това, от няколко години новооткритите магазини на веригата са с нова концепция, която освен допълнителни улеснения за клиентите, се фокусира върху по-добри условия за служителите.

dm България също има нов офис в модерна бизнес сграда. В него са обособени кътове за почивка, библиотека и релакс зони. През последните две години огромна част от инвестициите на компанията в страната са насочени към модернизиране на магазините, където служителите могат да се възползват от социални помещения за отдих.

Филиалите на Kaufland също бяха модернизирани според последните изисквания за комфорт. Компанията осигурява и транспорт на служителите в Централния си склад, разположен близо до Пловдив. Там беше изградена и кантина за хранене, от която се възползват няколко стотин служители.

Магазините на Mr. Bricolage вече са с по-добра вентилация, повече светлина и са оборудвани с нова подемна и дървообработваща техника. Освен това компанията има и нов, по-модерен централен офис.

Спортни карти на преференциални цени, отстъпки при пазаруване и ваучери за храна са част от социалните придобивки на хората във веригите

Участниците в анкетата изтъкнаха, че за да бъде изградена лоялност сред служителите е необходимо те да имат конкурентно заплащане, добри условия на труд, възможност за кариерно развитие и повишаване на професионалната и личностна квалификация и работодателят да им осигури допълнителни социални придобивки. Затова и различните „бонуси“ са важна част от политиката по отношение на човешките ресурси на веригите.

Lidl България допринася за по-пълноценния начин на живот на своите служители като се стреми да ги подкрепя във важните за тях моменти. Компанията е първият ритейлър, който обяви трети официален почивен ден за всички свои служители в търговската мрежа. От 2020 г. освен на Коледа и Нова година, служителите в магазините на Lidl вече ще почиват и на Великден. В допълнение веригата предоставя на своите служители отпуск за рожден ден, юбилеен бонус, еднократна помощ и подарък при раждане на дете и всяка година организира тиймбилдинги. Хората в Lidl могат да се възползват и от ваучери за храна, допълнително здравно застраховане, безплатни кафе, чай и вода и транспорт до централния офис и логистичните центрове.

В Mr. Bricolage също предоставят ваучери за храна и допълнителна здравна застраховка. Освен това компанията дава на служителите си 10 % отстъпка при пазаруване в магазините ѝ, Великденски и Коледни добавки; подпомагане при нужда и преференциални условия при други търговци и банки.

Kaufland пък се грижи за здравето на служителите като им предоставя карти за фитнес и допълнително здравно осигуряване. Освен това компанията организира всеки месец „плодов ден“ и семинари за здравословен начин на живот. Има и ваучери за храна и намаления за служителите в партньорски фирми.

Здравословният начин на живот е важен и за dm България. Затова компанията има редица инициативи в подкрепа на здравословното хранене, от които могат да се възползват всички служители. Освен това, dm подкрепя и екологичният начин на живот и стимулира хората да се откажат от личните автомобили като им осигурява транспорт до работното място и карти за градски транспорт. Компанията предоставя на служителите си и безплатни чай, кафе, вода, плодове и юбилеен бонус

Резултатите от анкета показват, че големите вериги са много добри работодатели, които осигуряват отлични условия на труд, социални придобивки и огромни възможности за кариерно развитие на служителите си в международни компании. Те са полезни за икономиката на страната, тъй като допринасят за развитието на пазара на труда и за подобряване на бизнес средата.

Във връзка с резултатите от анкетата Йордан Матеев, изпълнителен директор на СМТ, заяви: „Членовете на нашето сдружение са сред най-големите работодатели в страната с над 23 000 служители като всички те се осигуряват на пълните си заплати, които са по-високи от средните за сектора. Компаниите в СМТ разполагат с огромна експертиза и познават добрите международни практики в областта на човешките ресурси и затова ние активно участваме в дебата за промени в трудовото законодателство. Нашите експерти са разработили компетентни становища, които сме представили и аргументирали. Според нас приемането на предложените мерки би имало бърз положителен ефект върху пазара на труда и би допринесло за чувствително подобряване на бизнес средата в България, което е от полза както за държавата, така и за бизнеса и за хората.“

1 ноември 2018 г.

Кристиян Вершюрен пред "Стандарт": Икономическият национализъм излиза скъпо на купувача


Акценти от интервюто на генералния директор на EuroCommerce Кристиян Вершюрен за вестник "Стандарт"

Свободният пазар е в противоречие с протекционизма, а конкуренцията, иновациите водят до по-ниски цени за потребителите. Протекционизмът води до данъчно облагане, което е в тежест за търговците, появяват се много правила и регулации, които изкривяват пазара.

През последните 30 години всички страни от Централна и Източна Европа наложиха пазарната икономика и потребителите, включително и в България, откриха предимствата на свободния пазар и на модерната търговия.

Всички отричаме тези практики (нелоялните търговски практики), особено когато се изкривяват плащанията и се влошават отношенията между търговци и производители. Затова преди 7 години дадохме старта на така наречената „Инициатива на веригата за доставки", така че да разрешим този въпрос още в рамките на хранителната верига. Защото сериозно вярваме във важността на преговорите и на свободното договаряне. Иначе има закони - ако не спазваш договора, отиваш в съда.

Много важно ще бъде дали отношенията между търговци и доставчици ще работят и ще се развиват правилно, особено след последното решение на Европейския парламент, което беше взето миналата седмица. Все още продължават преговорите между Еврокомисията, Парламента и Съвета на ЕС. Парламентът върви в посока да приеме правила, които подпомагат мултинационалните компании, а първоначалната идея на Еврокомисията е да се подкрепят местните фермери.

Това (двойните стандарти при храните) не е въпрос на Запада срещу Изтока. Понякога има разлики в състава на продукти, продавани в Германия и Италия. Но ние подкрепяме Европейската комисия, която обърна внимание на този проблем, за да провери дали действително има голяма разлика в качеството, или е само малка разлика в състава. Защото разликата може да е заради различните фабрики, в които се произвеждат продуктите. Според нас този въпрос засяга в по-голяма степен производителите на продуктите, а не търговците на дребно. Еврокомисията ще направи сравнението между пазарните тестове. И ние подкрепяме този процес, защото ще имаме факти, а не популистки изявления. И ако има разлика и става въпрос за умишлени действия, които подвеждат потребителя, ние ще се обявим против подобни практики, защото доверието на потребителя е най-важното за нас.

през последните 30 г. България и другите източноевропейски държави станаха част от свободния пазар. Така че всички мерки за фиксиране на цените, за ограничаване на печалбата - нямат нищо общо с пазарната икономика. И освен това фиксирането на цените в различните вериги е основно нарушение на Закона за конкуренцията.

Виждам еволюцията на пазара като развитие както на големите вериги, така и на по-малките магазини. Тези, които ще изпаднат в проблемна ситуация, ще бъдат търговците, които не се променят. Ако го кажем с езика на Дарвин - ще оцелее не по-силният, а този, който е по-гъвкав и най-добре се приспособява, за да отговори на нуждите на потребителя.

11 юли 2018 г.

Ненужно изискване за маркиране блокира даряването на храни с изтичащ срок на годност


Йордан Матеев, изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия за в. „Стандарт“

През миналата година влязоха в сила законодателни промени, с които падна ДДС за дарените храни. Целта беше да се насърчава дарението на хранителни продукти. Това обаче не се случи, напротив, даренията намаляват. Каква е причината?

Причината са текстове в Закона за храните, според които дарената храна трябва да носи маркировка „дарение, не подлежи на продажба“. Това на пръв поглед елементарно изискване доведе до сериозни проблеми. Първият е, че маркировката трябва да се постави върху всяка отделна опаковка. Това коства огромни разходи на фирмите дарители, най-вече под формата на труд. Вторият проблем е, че на практика често няма как да се спази законът, тъй като той изисква да не се закрива етикета и важна информация като срока на годност или състава. Една малка вафла например не може да се маркира без това да покрие въпросната информация. Трети проблем е свързан с изискването маркировката се поставя по начин, който не позволява нейното отстраняване, без да се наруши целостта на опаковката. Трудно е да се намери приемливо технологично решение за някои от храните, например за кофички с кисело мляко.

За да избегнат изискването за маркиране, някои компании предпочитат да плащат ДДС върху дарените храни с изтичащ срок на годност, както прави един от най-големите дарители на Българската хранителна банка (БХБ). Това показва, че разходите за етикетиране са по-големи от дължимия ДДС. На практика законодателят замени плащането на ДДС с друг още по-висок разход.

Разполагате ли с данни за даренията, които правят големите търговски вериги сега и преди приемането на закона?

Търговските вериги много рядко допускат разваляне на храни, благодарение на съвременните информационни системи и високото ниво на управление. Храна се изхвърля основно от потребителите (34%), фермерите (47%) и преработвателите (12%). Делът на търговците е едва 7%, незначителна част от който се дължи на модерната търговия. Поради това производителите, а не търговците, са основните дарители на храни с изтичащ срок на годност. През 2017 г. БХБ отчете спад на даренията с 30% спрямо 2016 г., когато все още действаха старите правила. В същото време в България се изхвърля около една трета от произведената храна вместо да достигне до най-уязвимите групи от населението.

Търговските вериги активно подкрепят дейността на Българската хранителна банка, защото вярват в нейната мисия да подпомага хората в нужда, като спасяват храна от изхвърляне. Членовете на Сдружението за модерна търговия периодично даряват храни, дават възможност на своите клиенти да даряват храни, предоставят ноу-хау, подпомагат логистиката и оказват директна финансова помощ на банката за разширяване на капацитета й. Това е част от политиката на търговските вериги да инвестират в инициативи, които подобряват живота на хората. Само от септември 2017 г. до момента членовете на сдружението са реализирали близо 50 такива проекта. Те традиционно подкрепят кампанията „Великден за всеки“, инициирана от омбудсмана на Република България, полагат огромни усилия за популяризиране и налагане на културата на здравословното хранене при децата, организират събиране на средства за възстановяване и поддръжка на паметници като Панорамата в Плевен и Мадарския конник. И това са само малка част от инициативите, за които членовете на сдружението получиха множество награди в областта на социалната отговорност.

Как може да се насърчат даренията?

Сдружението за модерна търговия внесе в парламента становище за отпадане на изискването за маркиране в приетия миналата година на първо четене проект на нов Закона за храните. Според нас това би позволило много повече храна да бъде спасена. Предложението ни беше подкрепено и от КРИБ, но окончателното приемане на закона все още не е в дневния ред на Народното събрание.

С хранителната банка проведохме срещи с ръководствата на контролните органи – Българската агенция по безопасност на храните и НАП – от които стана ясно, че от гледна точка на контрола маркировката е напълно излишна и премахването й няма да увеличи риска от злоупотреби с дарени храни и ощетяване на държавния бюджет, което беше основният довод за въвеждането на това изискване. Самите търговски вериги не биха настоявали за промяната, ако не вярваха, че отпадането на маркировката не носи допълнителни рискове. Те работят изцяло на светло и при злоупотреби ще търпят щети от нелоялна конкуренция. Затова големите търговски вериги са първите, които ще сигнализират контролните органи при констатирани нарушения и пропуски в системата на контрол.

Имате ли данни какво количество храни се изхвърлят? Как може да се предотврати това?

В България не е правено такова изследване, но на базата на проучвания в други европейски страни се предполага, че годишно в страната се изхвърлят около 670 хил. т., което е стряскащо на фона на статистиката, че България е най-бедната държава в ЕС и с най-голям дял хора, застрашени от бедност и социално изключване.

Основната мярка за предотвратяване на това е премахването на изискването за маркиране. След това, за да може да се поеме очакваният скок на даренията на храни, на дневен ред ще дойде и нуждата от разширяване на капацитета на хранителната банка. БХБ работи в обществена полза и всъщност подпомага социалната функция на държавата, при това по изключително ефективен начин, непостижим от държавната администрация – за всеки лев направен разход банката спасява, респективно раздава на нуждаещи се, храна за 4 лв. Затова ние предлагаме в Закона за храните да се даде възможност на хранителните банки да получават субсидии от държавата.

Догодина ще се навършат 20 г. от стъпването у нас на първата голяма търговска верига – МЕТРО. Какво се промени през тези години и как модерната търговия промени навиците в пазаруването на българина?

Навлизането на големите международни вериги в България промени изцяло навиците за пазаруване на българите. Досадното и свързано с негативни емоции пазаруване се превърна в приятно преживяване. Хората откриха и харесаха удобствата на модерната търговия като ниски цени, липса на скокове на цените около определени празници, огромен асортимент, високо качество и контрол върху храните, добро обслужване, големи паркинги и т.н. Само си спомнете как изглеждаше търговията преди 20 години с малките преустроени гаражи и тъмните полупразни магазини от времето на социализма с лоша хигиена и обслужване. Най-доброто доказателство, че българинът харесва този модел е фактът, че всяка седмица милиони хора пазаруват в търговските вериги.

Развитието на сектора на модерната търговия донесе и огромни позитиви за икономиката на страната. Само членовете на нашето сдружение са инвестирали над 4 млрд. лв. и са създали над 20 хил. работни места. Много е важно, че тези хора се осигуряват на пълната си заплата, което допринася и за изсветляването на икономиката.

Допълнителен принос за намаляването на сивия сектор е и фактът, че благодарение на веригите се внасят данъци по цялата верига на доставки – не само от търговците, но и от производителите. Така само 12-те търговските вериги в СМТ внасят в хазната близо 1 млрд. лв. ДДС годишно, които се разпределят за образование, здравеопазване, пенсии и други социални дейности на държавата.

Друг много важен ефект от навлизането на модерната търговия е и подкрепата за развитието на българското производство. Над 50% от стоките във веригите са на български производители, а при някои този дял достига 75%. Допълнително, членовете на сдружението провеждат и редица инициативи, с които подкрепят бизнеса на българските производители. Билла например инвестира в развитието на българското земеделие чрез програмата си „Градините на Билла“. „Кауфланд" финансира сертифицирането на български фермери, „Лидл“ пусна серията „Родна стряха“ и проведе кампанията „Съхрани българския вкус“, а „Метро“ реализира кампания за популяризиране на българския розов домат и промени логистиката си, за да се доближи още повече до регионалните производители. Търговските вериги подписват дългосрочни договори, гарантиращи изкупуването на продукцията на българските фермери, скъсиха пътя от фермерите до потребителите и така разрешиха постоянно обсъждания преди години в медиите проблем с прекупвачите.

Подкрепата за българските производители се изразява и в споделянето на огромния опит, който веригите имат от практиката си в България и в Европа. Благодарение на това много производители претърпяха огромно развитие, като най-добрите дори излязоха на международните пазари чрез представените в страната международни търговски вериги.

20 февруари 2018 г.

Модерната търговия с бързооборотни стоки през 2017


Пазарът на бързооборотни стоки в България през 2017 г. се е увеличил с 2% и е стигнал 10.5 млрд. лв. по данни на ICAP. Най-големите 10 компании държат общо около 39% от пазара. Ето пазарните им дялове според ICAP.

Кауфланд България - 13.8 % (58 магазина)
Лидл България - 7.9 % (86 магазина)
Билла България - 6.8 % (118 магазина)
Фантастико - 3.9 % (41 магазина)
Т-Маркет - 2 % (65 магазина)
Метро Кеш енд Кери България - 1.4 %* (11 магазина)
ЦБА - 1.4 % (62 магазина)
Жанет - 0.7 % (4 магазина)
Триумф - 0.6 % (10 магазина)
Фреш Маркет - 0.6 % (26 магазина)

* включва само продажбите на дребно, които представляват около 1/5 от общите продажби на компанията